Ông Vua Và Con Khỉ Monkey King 2018 Sơn dầu trên vải bố Oil on canvas 120 x 200 cm
Phạm Thanh Toàn
Ông Vua Và Con Khỉ
Sơn dầu trên canvas
120 x 200 cm
IMG-9598
Phạm Thanh Toàn
Áp Lực Bên Trong
Sơn dầu trên canvas
120 x 80 cm
IMG-9591
Phạm Thanh Toàn
Con Trai Tôi
Sơn dầu trên canvas
220 x 390 cm (3 panels)
IMG-9590
Phạm Thanh Toàn
Ngày Vui Muôn Loài
Sơn dầu trên canvas
240 x 750 cm (5 panels)
IMG-6001
Phạm Thanh Toàn
Vua
Sơn dầu trên canvas
120 x 200 cm
IMG-5313
Phạm Thanh Toàn
Tiếng Thét
Sơn dầu trên canvas
200 x 240 cm (2 panels)
Người Đẹp và Hoàng Tử The Beauty and The Prince 2018 Sơn dầu trên vải bố Oil on canvas 200 x 480 cm (4 panels)
Phạm Thanh Toàn
Người Đẹp và Hoàng Tử
Sơn dầu trên canvas
200 x 480 cm (4 panels)
Đức Vua Và Ả Hồ Ly The King and A Fox Sơn dầu trên vải bố Oil on canvas 240 x 300 cm
Phạm Thanh Toàn
Đức Vua Và Ả Hồ Ly
Sơn dầu trên canvas
240 x 300 cm
Pham Thanh Toan
Phạm Thanh Toàn
Ngày Ra Đời
Sơn dầu trên canvas
220 x 600 cm (4 panels)