Liên hệ

Địa Chỉ Phòng Tranh

  • - 27i đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1 ,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
[ E ] : cthomasgallery@gmail.com [ P ] : +84 (0)903 888 431 Tìm trên Bản Đồ

Giờ Mở Cửa

  • 27i Trần Nhật Duật: 11:00 - 18:00 - Thứ Hai đến Thứ Bảy, Chủ Nhật 12:00 - 17:00,
  • hoặc liên hệ sắp xếp cuộc hẹn với Craig 0903 888 431 hoặc Thư 0937 112 341.