Liên hệ

Địa Chỉ Phòng Tranh

  • - 27i đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1 ,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • [ P ] : +84 (0)903 888 431[ E ] : cthomasgallery@gmail.com

Giờ Mở Cửa (14/2 -22/3/2019)

  •  12:00 - 18:00 - Thứ Hai đến Thứ Sáu.
  • Hoặc liên hệ sắp xếp cuộc hẹn vớiThư 0937 112 341 hoặc Craig 0903 888 431.