Liên hệ

Địa chỉ phòng tranh

  • -27i đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1 ,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • [ Di động ] : +84 (0)903 888 431  or +84 (0)938872069
  • [ Email ] : cthomasgallery@gmail.com

Giờ mở cửa 

  • Do tình hình dịch bệnh covid 19, CTG hiện tại chỉ mở cửa với khách có đặt hẹn trước. Vui lòng liên hệ cthomasgallery@gmail.com để đặt lịch hẹn.