Liên hệ

Địa Chỉ Phòng Tranh

  • - 27i đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1 ,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • [ P ] : +84 (0)903 888 431[ E ] : cthomasgallery@gmail.com
  • Giờ Mở Cửa

    Từ ngày 6 - 23 tháng 10 năm 2020, CTG sẽ chỉ mở cửa theo lịch hẹn trước. Xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua email cthomasgallery@gmail.com hoặc gọi Craig (0903 888 431) hoặc Thư (0937 112 341).