Liên hệ

Địa Chỉ Phòng Tranh

  • - 27i đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1 ,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
[ E ] : cthomasgallery@gmail.com [ P ] : +84 (0)903 888 431 Tìm trên Bản Đồ

Giờ Mở Cửa

Gallery sẽ mở cửa bình thường trong các ngày Tết. Chúng tôi cũng sẵn sàng mở cửa vào giờ khác nếu có hẹn trước
  • 27i Trần Nhật Duật: 11:00 - 18:00 - Thứ Hai đến Thứ Bảy, Chủ Nhật 12:00 - 17:00,
  • hoặc liên hệ sắp xếp cuộc hẹn với Craig 0903 888 431 hoặc Thư 0937 112 341.