Liên hệ

Địa Chỉ Phòng Tranh

  • - 27i đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1 ,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • [ P ] : +84 (0)903 888 431[ E ] : cthomasgallery@gmail.com

Giờ Mở Cửa

  • 11:00 - 18:00 - Thứ Ba đến Thứ Bảy. 13:00 - 17:00 Chủ Nhật - Thứ Hai
  • Hoặc liên hệ sắp xếp cuộc hẹn với Craig số 0903 888 431 hoặc Thư 0937 112 341