Liên hệ

Địa Chỉ Phòng Tranh

  • - 27i đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1 ,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • [ P ] : +84 (0)903 888 431[ E ] : cthomasgallery@gmail.com

Giờ Mở Cửa

  • 11:00 - 18:00 - Thứ Ba đến Thứ Bảy. 12:00 - 17:00 Thứ Hai - Chủ Nhật
  • Hoặc liên hệ sắp xếp cuộc hẹn với  Craig 0903 888 431 hoặc Thư 0937 112 341.