Liên hệ

Địa chỉ phòng tranh

  • -27i đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1 , Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • [ Di động ] : +84 (0)903 888 431  or +84 (0)938872069
  • [ Email ] : cthomasgallery@gmail.com

Giờ mở cửa 

  • CTG mở cửa cho khách xem tranh từ Thứ Ba – Thứ Bảy, từ 12-17 giờ. Nếu bạn muốn đến tham quan thời gian khác, xin đặt lịch hẹn qua email cthomasgallery@gmail.com.