Liên hệ

Địa chỉ phòng tranh

  • -27i đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1 ,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • [ Di động ] : +84 (0)903 888 431
  • [ Email ] : cthomasgallery@gmail.com

Giờ mở cửa

  • 12:00 - 17:00 - Thứ Ba đến Thứ Bảy;
  • Chủ Nhật và Thứ Hai: đóng cửa;
  • Hoặc liên hệ sắp xếp cuộc hẹn với Craig 0903 888 431 hoặc Thư 0937 112 341.