Liên hệ

Địa Chỉ Phòng Tranh

  • - 27i đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1 ,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
[ E ] : cthomasgallery@gmail.com [ P ] : +84 (0)903 888 431 Tìm trên Bản Đồ

Giờ Mở Cửa

  • CT Gallery xin tạm thời mở cửa theo lịch hẹn trước từ ngày 11/12 đến 17/12. Xin liên hệ Thư theo số 0937112341 nếu các bạn muốn đến tham quan phòng tranh.