PTT_Cheating-woman_Oil_-150-300-cm
Phạm Thanh Toàn
Người Đàn Bà Ngoại Tình
Sơn dầu trên canvas
150 x 300 cm
PTT_Heaven-Where-I-Live_-150-220-cm
Phạm Thanh Toàn
Thiên Đường Nơi Ta Sống
Sơn dầu trên canvas
220 x 150 cm
-My-Wife_-Ba-Xa-Toi_2018_-Oil-on-canvas_350-x-140-cm.
Phạm Thanh Toàn
Bà Xã Tôi
Sơn dầu trên canvas
350 x 140 cm
Pham-Thanh-Toan_Tai-San-Mang-Theo_The-Assets-I-Carry_2018_Oil-on-canvas_160-x-150-cm-
Phạm Thanh Toàn
Tài Sản Mang Theo
Sơn dầu trên canvas
160 x 150 cm
PTT_Toi-La-Ai-Toi-Di-Ve-Dau_Who-Am-I-Where-Am-I-Going_2018_Oil-on-canvas_160-x-150-cm-
Phạm Thanh Toàn
Tôi Là Ai? Tôi Đi Về Đâu?
Sơn dầu trên canvas
160 x 150 cm - SOLD
PTT_-I-Don’t-Believe,-I-Don’t-Listen_-Toi-Khong-Tin,-Toi-Khong-Nghe_2018_-Oil-on-canvas_250-x-150-cm
Phạm Thanh Toàn
Tôi Không Tin, Tôi Không Nghe
Sơn dầu trên canvas
150 x 250 cm
PTT_The-Day-I-Was-Born,-The-Day-I-Became-The-King_-Ngay-Ra-Doi,-Ngay-Lam-Vua_2018_-Oil-on-canvas_230-x-600-cm
Phạm Thanh Toàn
Ngày Ra Đời, Ngày Làm Vua
Sơn dầu trên canvas
230 x 600 cm (4 panels)
PTT_-Scream_-Tieng-Thet_2018_-Oil-on-canvas_200-x-240-cm
Phạm Thanh Toàn
Tiếng Thét
Sơn dầu trên canvas
200 x 240 cm (2 panels)
PTT_-A-Happy-Day-For-All-Species_-Hanh-Phuc-Muon-Loai_2018_-Oil-on-canvas_250-x-750-cm
Phạm Thanh Toàn
Happy Day for All Species
Sơn dầu trên canvas
250 x 750 cm (5 panels)
PTT_-Beauty-And-The-Prince_-Nguoi-Dep-Va-Hoang-Tu_2018_-Oil-on-canvas_200-x-480-cm
Phạm Thanh Toàn
Người Đẹp và Hoàng Tử
Sơn dầu trên canvas
200 x 480 cm (4 panels)
PTT_-Sexy-Sleepwalker_-Ke-Mong-Du-Goi-Cam_2018_-Oil-on-canvas_250-x-150-cm
Phạm Thanh Toàn
Kẻ Mộng Du Gợi Cảm
Sơn dầu trên canvas
250 x 150 cm
PTT_-Falling_-Roi_2018_-Oil-on-canvas_250-x-150-cm
Phạm Thanh Toàn
Rơi
Sơn dầu trên canvas
150 x 250 cm
n
Phạm Thanh Toàn
Người Đàn Bà Xa Lạ
Sơn dầu trên canvas
80 x 80 cm
PTT_-King_-Vua-_2018_-Oil-on-canvas_200-x-150-cm
Phạm Thanh Toàn
Vua
Sơn dầu trên canvas
150 x 200 cm
Superman_-Sieu-Nhan_2018_-Oil-on-canvas_250-x-150-cm
Phạm Thanh Toàn
Siêu Nhân
Sơn dầu trên canvas
150 x 250 cm - SOLD
TP,-ĐỨC-VUA-VÀ-HỒ-LY,-CL,-SƠN-DẦU,-KT,-230-300CM-,-ST-,-2018
Phạm Thanh Toàn
Đức Vua Và Ả Hồ Ly
Sơn dầu trên canvas
230 x 300 cm - SOLD
PTT_The-King-And-The-Monkey_-Ong-Vua-Va-Con-Khi_2018_-Oil-on-canvas_200-x-120-cm
Phạm Thanh Toàn
Ông Vua Và Con Khỉ
Sơn dầu trên canvas
120 x 200 cm - SOLD
PTT_-Silver-Chair_-Chiec-Ghe-Bac_2018_Oil-on-canvas_250-x-150-cm.
Phạm Thanh Toàn
Chiếc Ghế Bạc
Sơn dầu trên canvas
150 x 250 cm - SOLD
PTT_Inner-Head_Ben-Trong-Dau_2018_Oil-on-canvas_150-x-200-cm-
Phạm Thanh Toàn
Bên Trong Đầu
Sơn dầu trên canvas
200 x 150 cm