Chân-dung-và-đồng-xu_Portrait-and-coin_Trương-Thế-Linh_150-x-100-cm_Acrylic-trên-toan_Acrylic-on-canvas_2016
Trương Thế Linh
Chân Dung và Đồng Xu
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm
Kiếp-mèo-hoang_Life-of-a-Feral-Cat_Trương-Thế-Linh_150-x-100-(cm)Acrylic-trên-toan_Acrylic-on-canvas_2017
Trương Thế Linh
Kiếp mèo hoang
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm
Mộng-Du_Sleep-Walking_Trương-Thế-Linh_100-x-150(cm)_Acrylic-trên-toan_Acrylic-on-canvas_2017
Trương Thế Linh
Mộng Du
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm - SOLD
Tuổi-27_27-years-old_Linh-Truong-The_Acrylic-trên-toan_Acrylic-on-canvas--80-x-120(cm)--2016
Trương Thế Linh
Tuổi 27
Acrylic trên canvas
80 x 120 cm - SOLD
Không-gian-trắng_White-Space_Trương-Thế-Linh_120-x-180-cm_Acrylic-trên-toan_Acrylic-on-canvas_2014
Trương Thế Linh
Không Gian Trắng
Acrylic trên canvas
120 x 180 cm - SOLD
Sự-ràng-buộc_The-constraint_Trương-Thế-Linh_180-x-120-cm_Acrylic-trên-toan_Acrylic-on-canvas_2014
Trương Thế Linh
Sự Ràng Buộc
Acrylic trên canvas
180 x 120 cm - SOLD
Đớn-Đau_The-Misery_Trương-Thế-Linh_100-x-150(cm)_Acrylic-trên-toan_Acrylic-on-canvas_2017
Trương Thế Linh
Đớn Đau
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm - SOLD
Trước-ánh-sáng_In front of-the-light_Trương-Thế-Linh_180-x-120-cm_Acrylic-trên-toan_Acrylic-on-canvas_2014
Trương Thế Linh
Trước ánh sáng
Acrylic trên canvas
180 x 120 cm - SOLD
Tuổi-25_Twenty-five_Trương-Thế-Linh_180-x-120-cm_Acrylic-trên-toan_Acrylic-on-canvas_2014
Trương Thế Linh
Tuổi 25
Acrylic trên canvas
180 x 120 cm - SOLD
Ảo-giác_Illusion_Trương-Thế-Linh_180-x-120-cm_Acrylic-trên-toan_Acrylic-on-canvas_2014
Trương Thế Linh
Ảo Giác
Acrylic trên canvas
180 x 120 cm - SOLD