Truong The Linh_Lang Khach-120x120(cm),-Acrylic,-2018
Trương Thế Linh
Lãng Khách
Acrylic trên canvas
120 x 120 cm
Truong-The-Linh_Dem_Night_2018_Acrylic-on-canvas_150-x-100-cm
Trương Thế Linh
Đêm
Acrylic trên canvas
120 x 120 cm
Truong-The-Linh_Uoc-Mo_Dream_2018_Acrylic-on-canvas_45-x-25-cm
Trương Thế Linh
Ước Mơ
Acrylic trên canvas
45 x 25 cm
Truong-The-Linh_Thien-Duong-Tim-Dau_Where-is-The-Heaven_2017_Acrylic-on-canvas_150-x-100-cm
Trương Thế Linh
Thiên Đường Tìm Đâu
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm
Truong The Linh_Chenh venh_120 x120(cm) 2018 copy
Trương Thế Linh
Chênh Vênh
Acrylic trên canvas
120 x 120 cm
TTL_Kiep Meo Hoang_Life of a Feral Cat_2017_Acrylic on canvas_150 x 100 cm
Trương Thế Linh
Kiếp mèo hoang
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm
Mong Du_ KT 100 x 150(cm)_Acrylic ,2017
Trương Thế Linh
Mộng Du
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm - SOLD
27 Years Old_ Linh Truong The- Acrylic on canvas- 80 x 120(cm)- 2016
Trương Thế Linh
Tuổi 27
Acrylic trên canvas
80 x 120 cm - SOLD
Khong Gian Trang_ KT 120 x 180 cm_ 2014
Trương Thế Linh
Không Gian Trắng
Acrylic trên canvas
120 x 180 cm - SOLD
Su Rang Buoc_ KT 180 x 120 cm , Acrylic ,2014
Trương Thế Linh
Sự Ràng Buộc
Acrylic trên canvas
180 x 120 cm - SOLD
The Misery- KT 100 x 150(cm)_ Acrylic_2017
Trương Thế Linh
Đớn Đau
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm - SOLD
Truoc Anh Sang_180 x 120 cm_Acrylic_2014
Trương Thế Linh
Trước ánh sáng
Acrylic trên canvas
180 x 120 cm - SOLD
Tuoi 25_ KT 180 x 120 cm_Acrylic_2014
Trương Thế Linh
Tuổi 25
Acrylic trên canvas
180 x 120 cm - SOLD
Illusion_TLL_ KT 180 x 120 cm_2014
Trương Thế Linh
Ảo Giác
Acrylic trên canvas
180 x 120 cm - SOLD
SOLD_TTL_Portrait and Coin_Chan Dung Va Dong Xu_2016_Acrylic on canvas_150 x 100 cm (1)
Trương Thế Linh
Chân Dung và Đồng Xu
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm - SOLD