NHS_Waiting For Jobs _2023_Oil_160 x 120 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Chờ Việc
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
NHS_Stocks__2023_Oil_160 x 120 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Chứng Khoán
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
Xuat Khao Lao Dong_NHS_160 x 120 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Xuất Khẩu Lao Động
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
SOLD_NHS_A 1_120 x 160 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Sân Khấu
Sơn dầu trên canvas
- SOLD
1-NHS,-Waiting-For-Jobs,-Cho-Viec,-2020,-Oil-on-canvas,-160-x-120-cm-
Nguyễn Hùng Sơn
Chờ Việc
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm - SOLD
IMG_1771
Nguyễn Hùng Sơn
Những Nhà Đầu Tư Chứng Khoán
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm - SOLD
NHS_Nha-Doc-Quyen-Truyen-Thong_Monopolists_2020_Oil-on-canvas_160-x-120-cm
Nguyễn Hùng Sơn
Nhà Độc Quyền Truyền Thông
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm - SOLD
NHS_Cho-Viec_Waiting-For-Jobs_2019_Oil-on-canvas_120-x-160-cm
Nguyễn Hùng Sơn
Chờ Việc
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Vetreran-73x92cm
Nguyễn Hùng Sơn
Cựu Chiến Binh
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
73 x 92 cm - SOLD
Lu's-girl-80x100cm
Nguyễn Hùng Sơn
Cô Gái Lự
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
100 x 80 (cm)
Dao's-girl-50x80cm
Nguyễn Hùng Sơn
Cô Gái Dao
Sơn dầu trên canvas
80 x 50 cm
waiting-for-jobs-1-120x160cm
Nguyễn Hùng Sơn
Chờ Việc
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm - SOLD
Dao's-children-60x100cm
Nguyễn Hùng Sơn
Em Bé Dao
Sơn dầu trên canvas
100 x 60 cm - SOLD
NHS_Len-Dong_Ritual-Practice_2019_Oil-on-canvas_120-x-160-cm
Nguyễn Hùng Sơn
Lên Đồng
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
NHS_Cuop-An_Robbing-The-Chop_2019_Oil-on-canvas_120-x-160-cm
Nguyễn Hùng Sơn
Cướp Ấn
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
waiting-for-job-120x160cm
Nguyễn Hùng Sơn
Chờ Việc 2
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
Nguyen-Hung-Son_Dong-Ca_Choir_2018_Oil-on-canvas_160-x-120-cm
Nguyễn Hùng Sơn
Đồng Ca
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
12_NHS_Viet Nam Sieu Nhan_Vietnam’s Superman_2016_Oil on canvas_160 x 120 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Việt Nam Siêu Nhân
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
IMG_0594f
Nguyễn Hùng Sơn
Độc Quyền
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm - SOLD
Nguyen Hung Son_Doi Viec_Waiting For Jobs_2017_Oil on canvas_160 x 120 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Đợi Việc 2
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
NHS_Veterans_Cuu Chien Binh_2017_Oil on canvas_120 x 160 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Cựu Chiến Binh 1
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Nguyen-Hung-Son--Vietnam-Veteran-cuu-chien-binh-2017-160x120-cm
Nguyễn Hùng Sơn
Cựu Chiến Binh 2
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
NHS_Xuong Cho_Going to the market_2017_Oil on canvas_120 x 160 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Xuống Chợ
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
Nguyen Hung Son_Ngay Le Lon_Big Ceremony_2017_Oil on canvas_160 x 120 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Ngày Lễ Lớn
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Nguyen Hung Son_Cuop An_Robbing The Stamp_2017_ Oil on canvas_160 x 120 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Cướp Ấn
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
11_NHS_ Nha Dau Tu_Investors_2016_ Oil on canvas_160 x 120 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Nhà Đầu Tư
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
14_NHS_Len Dong_Ritual Practice_2017_ Oil on canvas_160 x 120 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Lên Đồng
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
10_NHS_ Truyen Thong_Multi Media_2016_ Oil on canvas_160 x 120 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Truyền Thông
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Nguyen Hung Son_Hat Quoc Ca_Sing The National Anthem_2017_ Oil on canvas_160 x 120 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Hát Quốc Ca
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
Cool-new-piece-from-Nguyen-Hung-Son
Nguyễn Hùng Sơn
Cựu Chiến Binh
Sơn dầu trên canvas
115 x 155 cm
Nguyen Hung Son_Nha Ao Thuat_The Magician_2016 _Oil on canvas_160 x 120 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Nhà Ảo Thuật
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
Red stok 120x160cm, oil, 2015
Nguyễn Hùng Sơn
Chứng Khoán Đỏ
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
Waiting for jobs  A 120x160cm, oil, 2015
Nguyễn Hùng Sơn
Chờ Việc Làm 3
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD