NHS_Xuong Cho_Going to the market_2017_Oil on canvas_120 x 160 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Xuống Chợ
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
NHS_Veterans_Cuu Chien Binh_2017_Oil on canvas_120 x 160 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Cựu Chiến Binh
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Nguyen-Hung-Son--Vietnam-Veteran-cuu-chien-binh-2017-160x120-cm
Nguyễn Hùng Sơn
Vietnamese Veteran
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
nhs_waiting-for-jobs_2016_oil-on-canvas_120-x-160-cm
Nguyễn Hùng Sơn
Chờ Việc Làm
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
IMG_0596f
Nguyễn Hùng Sơn
Thăng Cấp
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
IMG_0595f
Nguyễn Hùng Sơn
Chứng Khoán Đỏ 2
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
IMG_0594f
Nguyễn Hùng Sơn
Độc Quyền
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
IMG_0593f
Nguyễn Hùng Sơn
Hát Quốc Ca
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
20160323_114440f
Nguyễn Hùng Sơn
Chờ Việc Làm
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm - SOLD
Red stok 120x160cm, oil, 2015
Nguyễn Hùng Sơn
Chứng Khoán Đỏ
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
Waiting for jobs120x160cm, oil, 2015
Nguyễn Hùng Sơn
Chờ Việc Làm 4
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Waiting for jobs  A 120x160cm, oil, 2015
Nguyễn Hùng Sơn
Chờ Việc Làm 3
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Vietnam's Superman 120x160cm, oil, 2015
Nguyễn Hùng Sơn
Siêu Nhân Việt
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Monopoly, Exclusive Media120x160cm oil, 2015 copy
Nguyễn Hùng Sơn
Độc Quyền
Exclusive media
160 x 120 cm
Magician 120x160cm,oil, 2015
Nguyễn Hùng Sơn
Ảo Thuật Gia
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Cool-new-piece-from-Nguyen-Hung-Son
Nguyễn Hùng Sơn
Cựu Chiến Binh
Sơn dầu trên canvas
115 x 155 cm
Nguyen Hung Son_Oil_10
Nguyễn Hùng Sơn
Chờ Việc Làm 3
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
Nguyen Hung Son_Oil_9 copy
Nguyễn Hùng Sơn
Nghe Megaphone
Sơn dầu trên canvas
90 x 120 cm
Nguyen Hung Son_Oil_8 copy
Nguyễn Hùng Sơn
Chờ Việc Làm 2
Sơn dầu trên canvas
115 x 155 cm - SOLD
Nguyen Hung Son_Oil_7 copy
Nguyễn Hùng Sơn
Chùa Đỏ
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Nguyen Hung Son_Oil_4 copy
Nguyễn Hùng Sơn
Nhà Đầu Tư 1
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Nguyen Hung Son_Oil_3 copy
Nguyễn Hùng Sơn
Không Đề 3
Sơn dầu trên canvas
- SOLD
Nguyen Hung Son_Oil_2 copy
Nguyễn Hùng Sơn
Chứng Khoán Đỏ
Sơn dầu trên canvas
100 x 100 cm - SOLD
Nguyen Hung Son_Oil_1 copy
Nguyễn Hùng Sơn
Chờ Việc Làm 1
Sơn dầu trên canvas
115 x 155 cm - SOLD