Truong The Linh_Phu Nu Va Tao_Woman and Apples_2019_150 x 100(cm) 2019
Trương Thế Linh
Phụ Nữ Và Táo
Sơn dầu trên canvas
100 x 150 cm
Lim Khim Ka Ty - Restfuk Day_ Ngay Nghi_Oil on canvas_110 x 140 cm
Lim Khim Ka Ty
Ngày Thanh Tịnh
Sơn dầu trên canvas
110 x 140 cm
NTM_Dream-3_Giac-Mo-3_2019_
Nguyễn Trọng Minh
Giấc Mơ 3
Acrylic và sơn dầu trên canvas
185 x 145 cm
NVS_Khung-Vuon-Tinh-Lang-2_Silent-Garden-2_2019_Wood-burn,-acrylic-on-wood_120-x-80-cm
Ngô Văn Sắc
Khu Vườn Tĩnh Lặng 2
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
120 x 80 cm
IMG_1606
Lim Khim Ka Ty
Thiên Thần
Sơn dầu trên canvas
110 x 140 cm
IMG_1939
Phương Quốc Trí
Thiếu Nữ Xưa
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm