Nguyen Tuan Dung - January Flower _Hoa Thang Gieng - Acrylic, collage on canvas - 90x70cm - 2018
Nguyễn Tuấn Dũng
Hoa Tháng Giêng
Acrylic trên canvas
70 x 90 cm
Nguyen Tuan Dung_Hoa Mi Trong Nang_Flower Under Sunshine_- acrylic - 90x70cm - 2-18
Nguyễn Tuấn Dũng
Hoạ Mi Trong Nắng
Giấy dán, và acrylic trên vải bố
70 x 90 cm
Highland Girl-woodburn and acrylic on wood-110cmx80cm-2018.
Ngô Văn Sắc
Cô Gái Vùng Cao
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
110 x 70 cm
22
Nguyễn Minh Nam
Cachet
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
BTT_Crary People In Bar_Nhung Ke Dien Trong Bar_2014_Oil on canvas_120 x 130 cm
Bùi Thanh Tâm
Những Kẻ Điên Trong Bar
Sơn dầu trên canvas
120 x 130 cm
Tran Quoc Tuan_Binh Minh 1_Sunrise 1_2018_Acrylic on canvas_80 x 150 cm
Trần Quốc Tuấn
Bình Minh
Acrylic trên canvas
80 x 150 cm
Nguyen Hung Son_Cuop An_Robbing The Stamp_2017_ Oil on canvas_160 x 120 cm
Nguyễn Hùng Sơn
Cướp Ấn
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Chung Song, Living Together, 2017, Wood burn, acrylic on wood, 120 x 153 cm
Ngô Văn Sắc
Chung Sống
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
119 x 148 cm
Chân-dung-và-đồng-xu_Portrait-and-coin_Trương-Thế-Linh_150-x-100-cm_Acrylic-trên-toan_Acrylic-on-canvas_2016
Trương Thế Linh
Chân Dung và Đồng Xu
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm
Luong Luu Bien_Cai Khung_The Frame_2017_Mixed media on canvas_120 x 120 cm
Lương Lưu Biên
Cái Khung
Chất liệu tổng hợp trên vải bố
120 x 120 cm