Cuoi May Riding The Cloud (edition 1#9, there will be 2 sizes)_2022_Bronze_57 x 25 x 20 cm (L)
Phạm Đình Tiến
Cưỡi Mây (phiên bản 1#9, sẽ có thêm 2 kích thước)
Đồng
57 x 25 x 20 cm
PDT_Rong Luon (small edition)
Phạm Đình Tiến
Rồng Lượn (phiên bản 2#9, sẽ có thêm 2 phiên bản)
Đồng
47 x 25 x 9 cm
_Curfew (edition 2#9, there will be 2 sizes) 2023 Đồng Bronze 50 x 14 x 35 cm
Phạm Đình Tiến
Giờ Giới Nghiêm (phiên bản 2#9, sẽ có thêm 2 kích thước)
Đồng
50 x 14 x 35 cm
Den_Coming (edition 2#4) 2020-22_Bronze_47 x 25 x 17 cm (L)
Phạm Đình Tiến
Đến (phiên bản 4#4)
Đồng
47 x 25 x 17 cm
PDT_Gio Gioi Nghiem_Curfew (edition 1#3, there will be 2 sizes)_2022_Bronze_136 x 81 x 37 cm
Phạm Đình Tiến
Giờ Giới Nghiêm (phiên bản1#3, sẽ có thêm 2 kích thước)
Đồng
136 x 81 x 37 cm
Tren Dep Duoi Dep (phiên bản 1#3, sẽ có 2 kích thước)_Hard Up Hard Down (edition 1#3, there will be 2 sizes)_2022_Bronze_70 x 48 x 41 cm
Phạm Đình Tiến
Trên Dép Dưới Dép (phiên bản 1#3, sẽ có thêm 2 kích thước)
Đồng
70 x 48 x 41 cm
PDT_Nha Co Loc _Father In The Family (edition 1#9, there will be 2 sizes)_2022_Bronze_67 x 37 x 27 cm (l)
Phạm Đình Tiến
Nhà Có Lóc (phiên bản 1#9, sẽ có thêm 2 kích thước)
Đồng
67 x 37 x 27 cm
PDT_Lan Ha_Lan Ha Bay_Inox
Phạm Đình Tiến
Lan Hạ (phiên bản 1#3)
inox
60 x 60 x 20 cm
Dép Thủ_Conservative_(edition 2#9, there will be 2 sizes) 2022_Bronze_78 x 22x 17 cm
Phạm Đình Tiến
Dép Thủ (phiên bản 3#9, sẽ có thêm 2 kích thước)
Đồng
78 x 22x 17 cm
Ca Dep Hoa Rong __“Dép” Fish Jumping The Dragon Gate (edition 2#9, there will be 2 sizes) _2023_Bronze_59 x 21 x 24 cm (L)
Phạm Đình Tiến
Cá Dép Hóa Rồng (phiên bản 2#9, sẽ có thêm 2 kích thước)
Đồng
59 x 21 x 24 cm
PDT_Rong Vui _Happy Dragon (edition 2#3, there will be 2 sizes)_2022_Bronze_102 x 52 x 34 cm L
Phạm Đình Tiến
Rồng Vui (phiên bản 2#3, sẽ có thêm 2 kích thước)
Đồng
102 x 52 x 34 cm - SOLD
Hiphop Never DieS_edition 2#4_2020-22_Bronze_93 x 34 x 35 cm L
Phạm Đình Tiến
Hiphop Never Dies (phiên bản 3#4)
Đồng
93 x 34 x 35 cm
PDT_Cuoi Ngay
Phạm Đình Tiến
Cuối Ngày (phiên bản 1#3, sẽ có thêm 2 kích thước)
inox
160 x 70 x 55 cm
Pham dinh Tien flying dragon
Phạm Đình Tiến
Rồng Lượn (phiên bản 1#3, sẽ có thêm 2 kích thước)
inox
252 x 160 x 105 cm
PDT_Chiec Vong (3 of 9)_The Circle (edition 3 of 9)_2023_ Bronze_52 x 37 x 20 cm
Phạm Đình Tiến
Chiếc Vòng (phiên bản 3#9, sẽ có thêm 2 kích thước)
Đồng
- SOLD
Today_Version-1-of-3_2028_Bronze_20-x-10-x-10-cm
Phạm Đình Tiến
Hôm Nay (phiên bản 2 #3)
Đồng
20 x 10 x 10 cm
Pham Dinh Tien_Chuyen_Transfigure_Edition 1#3_ 2015_Bronze_20 x 30 x 18 cm
Phạm Đình Tiến
Chuyển (phiên bản 1#3)
Đồng
34 x 18 x 22 cm
71567987_437465696969998_2546135941114757120_n
Phạm Đình Tiến
Chuyển (phiên bản 2#9)
Inox
40 x 50 x 20 cm
Pham-Dinh-Tien_20
Phạm Đình Tiến
Cuộn
Nhựa, đồng
150 x 140 x 160 cm
Pham-Dinh-Tien_10
Phạm Đình Tiến
Thứ 2
Đồng
10 x 20 x 8 cm
Pham-Dinh-Tien_14
Phạm Đình Tiến
Ngày Trống
Sắt
170 x 80 x 80 cm
Pham-Dinh-Tien_12
Phạm Đình Tiến
Kén
Gốm
15 x 20 x 50 cm
Pham-Dinh-Tien_11
Phạm Đình Tiến
Ngày Trống
Sắt
170 x 80 x 80 cm
Pham-Dinh-Tien_19
Phạm Đình Tiến
Thời Cũ
Sắt
90 x 50 x 50 cm
Pham-Dinh-Tien_9
Phạm Đình Tiến
Ngày Mốt
Đồng
20 x 20 x 25 cm - SOLD
Pham-Dinh-Tien_8
Phạm Đình Tiến
Thời Cũ
Sắt
90 x 50 x 50 cm
Pham-Dinh-Tien_7
Phạm Đình Tiến
Tháng 2
Gỗ
30 x 30 x 5 cm
Pham-Dinh-Tien_2
Phạm Đình Tiến
Hướng
Sắp đặt - Tổng hợp
200 x 150 x 160 cm
Pham-Dinh-Tien_5
Phạm Đình Tiến
Tháng 6
Chất liệu tổng hợp
20 x 15 x 70 cm
Pham-Dinh-Tien_6
Phạm Đình Tiến
Tháng 7
Chất liệu tổng hợp
100 x 100 x 140 cm
Pham-Dinh-Tien_3
Phạm Đình Tiến
Tháng 7
Chất liệu tổng hợp
100 x 100 x 140 cm
Pham-Dinh-Tien_
Phạm Đình Tiến
Ngày Mơ
Gốm
20 x 40 x 18 cm
Pham-Dinh-Tien_13
Phạm Đình Tiến
Trọng Lực (phiên bản 2)
Đồng
20 x 18 x 38 cm - SOLD
1 IMG_6918
Phạm Đình Tiến
Ngày Mốt (phiên bản 3#3)
Đồng
20 x 20 x 25 cm - SOLD
Pham-Dinh-Tien_4
Phạm Đình Tiến
Người
Đồng, sắt
35 x 35 x 50 cm
autumn
Phạm Đình Tiến
Mùa Thu (phiên bản 2#2)
Inox
20 x 20 x 55 cm