NVS_ Chu Nhat 2_ Sunday 2_2019_ Wood burn, mix media on wood_137 x 80 cm
Ngô Văn Sắc
Chủ Nhật 2
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Khắc gỗ
137 x 80 cm
NVS_ Ngay Xanh_ Green Day _2020_ Wood burn, mix media on wood_70 x 118 cm
Ngô Văn Sắc
Ngày Xanh
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
70 x 118 cm
NVS_ Ngay Mua_ Rainy Day_2019_ Wood engraving, mix media on wood_110 x 136 cm
Ngô Văn Sắc
Ngày Mưa
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Khắc gỗ
110 x 136 cm
NVS_ Cau Long Bien_ Long Bien Bridge _2019_ Wood engraving, mix media on wood_100 x 108 cm
Ngô Văn Sắc
Cầu Long Biên
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Khắc gỗ
100 x 108 cm
NVS_-Giac-Mo-Trua-2_Midday-Dream-2_2020_-Wood-burn-mix-media-on-wood_108-x-108-cm
Ngô Văn Sắc
Giấc Mơ Trưa 2
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
108 x 108 cm
Love-garden-woodburn-and-mix-media-on-wood-73cmx120cm-2019
Ngô Văn Sắc
Vườn Yêu
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
120 x 73 cm
highland-girl--woodburn-and-mix-media-on-wood-110cmx110cm-2019
Ngô Văn Sắc
Cô Gái Vùng Cao
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
110 x 110 cm
highland-flower-woodburn-and-mix-media-on-wood-80cmx120cm-2019
Ngô Văn Sắc
Hoa Vùng Cao
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
120 x 80 cm
Red-zao-girl---woodburn-and-mix-media-on-wood-120x77-2019
Ngô Văn Sắc
Cô Gái Dao Đỏ 2
Acrylic trên gỗ, Đốt gỗ
120 x 77 cm
Highland-girl---woodburn-and-mix-media-on-wood-120x74.5-2019
Ngô Văn Sắc
Cô Gái Vùng Cao 2
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
120 x 74 cm
New-piece-from-Sac-3
Ngô Văn Sắc
Cô Gái Vùng Cao
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
120 x 80 cm
H-mong-girl-wood-burn-and-acrylic-on-wood-120x80-2018
Ngô Văn Sắc
Cô Gái H-Mông
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
120 x 80 cm
Highland-girl-2--girl-wood-burn-and-acrylic-on-wood-120x80-2018
Ngô Văn Sắc
(English) Highland Girl 2
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
120 x 80 cm - SOLD
Ngo Van Sac_Vung Ky Uc_Land Of Memory_2019_Wood burn, mixed media on wood, 80 x 80 cm
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
80 x 80 cm
Ngo Van Sac_Vuon Yeu_Love Garden_2019_Wood burn, mixed media on wood, 120 x 80 cm
Ngô Văn Sắc
Vườn Yêu
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
120 x 80 cm - SOLD
_MG_7513
Ngô Văn Sắc
Thế Kỷ Trước
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
120 x 82 cm
_MG_7517
Ngô Văn Sắc
Giấc Mơ Trưa 2
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
82 x 120 cm - SOLD
_MG_7518
Ngô Văn Sắc
Giấc Mơ Trưa 3
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
120 x 82 cm - SOLD
IMG_2061
Ngô Văn Sắc
Cô Gái Dao Đỏ
Acrylic, Chất liệu tổng hợp trên gỗ
120 x 80 cm
Cô Gái H_Mông 3
H-Mong Girl 3
2019
Đốt gỗ, chất liệu tổng hợp trên gỗ
Wood burn, mixed media on wood
120 x 80 cm
Ngô Văn Sắc
Cô Gái H-Mông 3
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
120 x 80 cm
IMG_7433
Ngô Văn Sắc
Cô Gái H-Mông 2
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
120 x 80 cm
Highland Girl
Ngô Văn Sắc
Cô Gái Vùng Cao
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
120 x 80 cm
IMG_1730
Ngô Văn Sắc
Sắp Đặt 2
Acrylic, Chất liệu tổng hợp trên gỗ
40 x 27 x 27 cm each piece - SOLD
Ngo-Van-Sac_H-Mong-girl-wood-burn-and-mix-media-on-wood-2018-119x80
Ngô Văn Sắc
Cô Gái H’Mông
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
119 x 80 cm - SOLD
High land flower3- woodburn and mix media on wood-80cmx120cm-2018 (1)
Ngô Văn Sắc
Hoa Vùng Cao 3
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
118 x 80 cm - SOLD
Highland-girl-wood-burn-and-mix-media-on-wood-2018-120x80cm
Ngô Văn Sắc
Cô Gái Vùng Cao
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
80 x 120 cm - SOLD
NVS_Indochine-Girl-2_2018_Acrylic,-wood-burn_116-x-73-cm
Ngô Văn Sắc
Cô Gái Đông Dương 2
Acrylic, Đốt gỗ
116 x 73 cm - SOLD
NVS_Long day_Ngay Dai_2018_Wood Engraving_68 x 158 cm
Ngô Văn Sắc
Ngày Dài
Khắc gỗ
68 x 158 cm
NVS_Ben Duong 2_wood engraving and mix media on wood_2018_88 x 138 cm
Ngô Văn Sắc
Bên Đường 2
Khắc gỗ và chất liệu tổng hợp trên gỗ
88 x 138 cm
NVS_family-wood burn and acrylic on wood-110cmx80cm
Ngô Văn Sắc
Gia Đình
Acrylic trên gỗ, Đốt gỗ
110 x 80 cm
Ngo Van Sac_Together 3_Chung Song 3_2017_Wood burn, acrylic on wood_79 x 128 cm
Ngô Văn Sắc
Chung Sống 3
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
79 x 128 cm
Chung Song, Living Together, 2017, Wood burn, acrylic on wood, 120 x 153 cm
Ngô Văn Sắc
Chung Sống
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
119 x 148 cm
NVS_On The Way To The Market _2017_Wood burn, acrylic on wood, 120 x 80 cm
Ngô Văn Sắc
Đường Đến Chợ
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
80 x 120 cm
NVS_Ben-Duong_wood-engraving-and-mix-media-on-wood_2018_78-x-138-cm
Ngô Văn Sắc
Bên Đường
Khắc gỗ và chất liệu tổng hợp trên gỗ
78 x 138 cm - SOLD
NVS_Lat Cat_Slices_2017_Wood burn, acrylic on wood_ 156.7 x 95.6 cm
Ngô Văn Sắc
Lát Cắt
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
156 x 95 cm
Ngo Van Sac_Land of Memory 3
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức 3
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
80 x 120 cm
Highland Girl-woodburn and acrylic on wood-110cmx80cm-2018.
Ngô Văn Sắc
Cô Gái Vùng Cao
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
110 x 70 cm
Highland-flower-woodburn-and-acrylic-on-wood-120cmx80cm-2017
Ngô Văn Sắc
(English) Highland Flower
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
120 x 80 cm - SOLD
NVS_Highland Girl 4_2017_Wood burn, acrylic on wood, 110 x 70 cm
Ngô Văn Sắc
Cô Gái Vùng Cao 4
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
110 x 70 cm
NVS_De Che Da Mat 2_Lost Empire 2_2017_Wood burn, acrylic on wood_120 x 80 cm
Ngô Văn Sắc
Đế Chế Đã Mất 2
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
120 x 80 cm - SOLD
Lát Cắt Giấc Mơ Cuối Cùng_Slice Of The Last Dream_2017_Wood burn, acrylic on wood_77 x 128 cm
Ngô Văn Sắc
Lát Cắt Giấc Mơ Cuối Cùng
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
77 x 128 cm - SOLD
Thieu Nu H-Mong, H-Mong Girl, 2017, Wood burn, acrylic on wood, 120 x 80 cm (1)
Ngô Văn Sắc
Thiếu Nữ Hmong
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
120 x 80 cm - SOLD
Ngô Văn Sắc_Chung Song 2, Living Together 2, 2017, Wood burn, acrylic on wood, 120 x 152 cm
Ngô Văn Sắc
Chung Sống 2
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
119 x 148 cm
1-New Sac 3
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức 4
Đốt gỗ
120 x 80 cm
Ngo Van Sac_Slices 3__Wood burn, acrylic on wood, 2017
Ngô Văn Sắc
Lát Cắt 3
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
76 x 128 cm
Ngo Van Sac_Slices 4_Lat Cat 4_2017_Wood burn, acrylic on wood
Ngô Văn Sắc
Lát Cắt 4
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
79 x 114 cm
Ngo Van Sac_ The Lost Empire_2017_Wood burn, acrylic on wood
Ngô Văn Sắc
Đế Chế Đã Mất
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
170 x 75 cm
NVS_Chung Song 5_Together 5_2017_Wood burn, acrylic on wood_148 x 86 cm
Ngô Văn Sắc
Chung Sống 5
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
148 x 86 cm
NVS_Tother 4_Chung Song 4_2017_Wood burn, acrylic on wood_120 x 80 cm
Ngô Văn Sắc
Chung Sống 4
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
120 x 80 cm
Ngo Van Sac_An Nam_2017_Wood burn and mixed media_120 x 80 cm
Ngô Văn Sắc
An Nam
Chất liệu tổng hợp, Đốt gỗ
120 x 80 cm
NVS_Chung Song 4_Together 4_2017_Wood burn, acrylic on wood_79 x 120 cm
Ngô Văn Sắc
Chung Sống 4
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
120 x 79 cm - SOLD
Ngô Văn Sắc, 2017, Đốt gỗ, acrylic trên gỗ, Wood burn, acrylic on wood, 80 x 127 cm
Ngô Văn Sắc
Thiếu Nữ Hmong 2
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
80 x 120 cm - SOLD
ngo-van-sac--childhood2--woodburn-collage-on-wood--120x80cm-2017
Ngô Văn Sắc
Tuổi Thơ 2
giấy dán trên gỗ, Đốt gỗ
120 x 80 cm
Highland girl 3-woodburn and mix media on wood-120cm x 80cm-2017
Ngô Văn Sắc
Cô Gái Vùng Cao 3
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
120 x 80 cm
before the performance-wood burned and acrylic on wood-100cmx58cm-2017
Ngô Văn Sắc
Trước Giờ Diễn
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
100 x 58 cm
before the performance 2 -wood burned and acrylic on wood-120cmx80cm-2017
Ngô Văn Sắc
Trước Giờ Diễn 2
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
120 x 80 cm
highland woman-woodurned and mix media on wood-120x80-2017
Ngô Văn Sắc
Cô Gái Vùng Cao
Chất liệu tổng hợp trên gỗ, Đốt gỗ
120 x 80 cm - SOLD
NVS_Clutural Distance_Khoang Cach Van Hoa_2017_Wood burn, collage, acrylic on wood, 160 x 100 cm
Ngô Văn Sắc
Khoảng Cách Văn Hoá
Acrylic trên gỗ, Giấy dán, Đốt gỗ
160 x 100 cm
IMG_3343
Ngô Văn Sắc
Kí Ức Tuổi Thơ 2
Acrylic, Đốt gỗ
30 x 30 cm x 9 pieces
Ngo Van Sac_Childhood Memory 3_Ki Uc Tuoi Tho 3_2016_Acrylic, wood burn_180 x 120 cm
Ngô Văn Sắc
Kí Ức Tuổi Thơ 3
Acrylic, Đốt gỗ
180 x 120 cm
Ngo Van Sac_Childhood Memory 1_Ki Uc Tuoi Tho 1_2016_Acrylic, wood burn_120 x 80 cm
Ngô Văn Sắc
Kí Ức Tuổi Thơ 1
Acrylic, Đốt gỗ
120 x 80 cm - SOLD
Ngo Van Sac - Childhood Memory 2 - 120 x 80cm
Ngô Văn Sắc
Kí Ức Tuổi Thơ 2
Acrylic, Đốt gỗ
120 x 80 cm
indochina-girl-2
Ngô Văn Sắc
Cô Gái Đông Dương 2
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
120 x 80 cm - SOLD
Ngo Van Sac - Ao Anh 2
Ngô Văn Sắc
Ảo Ảnh 2
Đốt gỗ và acrylic trên gỗ
120 x 80 cm
Ngo Van Sac_Having A Rest 3_Wood engraving and mixed media_2016_146 x 146 cm
Ngô Văn Sắc
Nghỉ Ngơi 3
Khắc gỗ và chất liệu tổng hợp trên gỗ
146 x 146 cm - SOLD
Ngo Van Sac_ Having A Rest 3_2016_ wood engraving and mix media on wood_138 x 80 cm
Ngô Văn Sắc
Having A Rest 3
Khắc gỗ và chất liệu tổng hợp trên gỗ
138 x 80 cm
Ngo Van Sac_ Having A Rest 2_2016_ wood engraving and mix media on wood_138 x 80 cm
Ngô Văn Sắc
Having A Rest 2
Khắc gỗ và chất liệu tổng hợp trên gỗ
138 x 80 cm - SOLD
Ngo Van Sac_ Untitled 3_Wood Burrn_120cmx80cm
Ngô Văn Sắc
Giấc Mưa Trưa 2
Acrylic trên gỗ, Đốt gỗ
120 x 80 cm - SOLD
Ngo Van Sac_ Untitled 2_Wood Burrn_120cmx80cm
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức 8
Acrylic trên gỗ, Đốt gỗ
120 x 80 cm - SOLD
Ngo-Van-Sac_-Taking-a-Rest-2_2014_Engraving-and-mixed-media_100-x-66-cm
Ngô Văn Sắc
Nghỉ Ngơi 2
Khắc và chất liệu tổng hợp trên gỗ
100 x 66 cm
Ngo-Van-Sac_-Land-of-Memory-6_-2014_-Wood-burn_128-x-88-cm
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức 6
Đốt gỗ
128 x 88 cm - SOLD
Land of Memory 2
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức 2
sơn mài và đốt gỗ
89.5 x 80 cm - SOLD
Ngo-Van-Sac_-Taking-a-Rest-1_2014_Engraving-and-mixed-media_100-x-68-cm
Ngô Văn Sắc
Nghỉ Ngơi 1
Khắc và chất liệu tổng hợp trên gỗ
100 x 68 cm
Ngo van Sac - Silent Gardent 2
Ngô Văn Sắc
Khu Vườn Yên Tĩnh 2
sơn mài và đốt gỗ
160 x 90 cm - SOLD
Land of Memory 3
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức 3
sơn mài và đốt gỗ
120 x 80 cm - SOLD
Ngo-Van-Sac_-_-Midday-Dream-2_2014_Wood-Engraving_74-x-65-cm
Ngô Văn Sắc
Giấc Mơ Trưa 2
Khắc gỗ
74 x 65 cm - SOLD
Ngo-Van-Sac_-Silent-Garden-6_2014_Wood-Engraving_75-x70-cm-(2)
Ngô Văn Sắc
Khu Vườn Yên Tĩnh 6
Khắc gỗ
75 x 70 cm
NVS_-Midday-Dream-1_2014__Wood-Engraving_62-x-70-cm
Ngô Văn Sắc
Giấc Mơ Trưa 1
Khắc gỗ
62 x 70 cm
IMG_6815
Ngô Văn Sắc
Giấc Mơ Trưa 2
Chất liệu tổng hợp trên gỗ
160 x 120 cm - SOLD
Ngo Van Sac_In The Midst of Life 9_2014_Mixed media on wood_30 x 40 cm x 7 pieces (1)
Ngô Văn Sắc
Giữa Đời 9
Chất liệu tổng hợp trên gỗ
30 x 40 cm x 6 pieces
Ngo-Van-Sac,-The-Past-Balance,-Thang-Bang-cua-Qua-Khu_Wood-burn-with-acrylic_120-x-80cm-copy
Ngô Văn Sắc
Thăng Bằng Của Quá Khứ
Đốt gỗ và acrylic
120 x 80 cm - SOLD
Ngo-Van-Sac_-In-The-Midst-of-Life-2_-2014_-Wood-burn_160-x-120-cm
Ngô Văn Sắc
Giữa Đời 2
Đốt gỗ
160 x 120 cm - SOLD
Ngo Van Sac - Ao Anh 1
Ngô Văn Sắc
Ảo Ảnh 1
sơn mài và đốt gỗ
128 x 80 cm - SOLD
3
Ngô Văn Sắc
Giữa Đời 1
sơn mài và đốt gỗ
178 x 29.5 cm x 3 panels - SOLD
Ngo Van Sac - Giua Doi 2
Ngô Văn Sắc
Giữa Đời 2
sơn mài và đốt gỗ
156 x 29.5 cm x 3 panels
Ngo Van Sac - Giua Doi 3
Ngô Văn Sắc
Giữa Đời 3
sơn mài và đốt gỗ
109.5 x 96 cm - SOLD
Ngo Van Sac - Giua Doi 4
Ngô Văn Sắc
Giữa Đời 4
sơn mài và đốt gỗ
48 x 193 cm - SOLD
Ngo VAn Sac - Silent Moments
Ngô Văn Sắc
Khoảng Lặng
sơn mài và đốt gỗ
128 x 88 cm - SOLD
Ngo Van Sac - Silent Garden
Ngô Văn Sắc
Khu Vườn Yên Tĩnh
sơn mài và đốt gỗ
160 x 120 cm - SOLD
Ngo van Sac - Nguoc Dong
Ngô Văn Sắc
Ngược Dòng
sơn mài và đốt gỗ
160 x 120 cm - SOLD
Ngo Van Sac - A Part of Memory 1
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức 1
sơn mài và đốt gỗ
160 x 77.5 cm - SOLD
NGo Van Sac - A Part of Memory 4
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức 4
sơn mài và đốt gỗ
120 x 90 cm
Ngo Van Sac - A part of Memory 5
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức 5
Đốt gỗ
118 x 78 cm - SOLD
18
Ngô Văn Sắc
Một Phần Kí Ức 6
Đốt gỗ
160 x 120 cm
NVS_Midday-Dream_2013_160-x-120_-Lacquer-and-wood-burn
Ngô Văn Sắc
Giấc Mơ Trưa
sơn mài và đốt gỗ
- SOLD
Ngo-Van-Sac,-A-Part-of-Memory-3---SOLD,-2013,-wood-burn,-240-x-160-cm
Ngô Văn Sắc
A Part of Memory 3
Đốt gỗ
240 x 160 cm - SOLD
beautiful-sunday
Ngô Văn Sắc
Beautiful Sunday
Đốt gỗ
160 x 120 cm
ngo-van-sac-(2)
Ngô Văn Sắc
Tự Hoạ
Đốt gỗ
240 x 160 cm - SOLD
Land-of-Memory-7,-Ngo-Van-Sac
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức 7
Khắc gỗ
30 x 40 x 5 pieces
a-part-of-memory-6
Ngô Văn Sắc
A Part of Memory 6
Đốt gỗ
160 x 120 cm - SOLD
a-part-of-memory-5
Ngô Văn Sắc
A Part of Memory 5
Đốt gỗ
160 x 240 cm
NVS-In-the-Midst-of-Life-3_2013-_lacquer-and-wood-burn_109.5-x-96-cm
Ngô Văn Sắc
Vùng Ký Ức Bị Mất 3
Đốt gỗ
160 x 120 cm - SOLD
_Lost-Memory-5-
Ngô Văn Sắc
Vùng Ký Ức Bị Mất 5
Chất liệu tổng hợp trên gỗ
120 x 160 cm
Ngo-Van-Sac_Portrait_2013_Wood-burn_118-x-80-cm
Ngô Văn Sắc
Chân Dung
Đốt gỗ
118 x 80 cm - SOLD
Ngo-Van-Sac_-Installation_-2014
Ngô Văn Sắc
Giữa Đời
Đốt gỗ
40 x 30 cm x 10 pieces
Ngo-Van-Sac-Ki-Uc-8_Land-of-Memory-8__2014_Mixed-media-on-wood_30-x-40-cm-x-7-pieces
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức 8
Chất liệu tổng hợp trên gỗ
30 x 40 cm x 7 pieces
8
Ngô Văn Sắc
Giữa Đời 6
sơn mài và đốt gỗ
- SOLD
7
Ngô Văn Sắc
Giữa Đời 5
Đốt gỗ
60 x 150 x 40 cm - SOLD