PQT_Lady of The Past 2_2019_OIl_120 x 120 cm 2
Phương Quốc Trí
Thiếu Nữ Xưa 2
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
IMG_1939
Phương Quốc Trí
Thiếu Nữ Xưa
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
Phương Quốc Trí_Chân Dung _Portrait 2_2017_130 x 110 cm.jpg PQT_Portrait_2017_Oil on canvas_135 x 115 cm.jpg
Phương Quốc Trí
Chân Dung 2018
Sơn dầu trên canvas
115 x 135 cm - SOLD
PQT_Self-portrait_Oil on canvas_100 x 90 cm
Phương Quốc Trí
Tự Hoạ
Sơn dầu trên canvas
90 x 100 cm
PQT2_Nude_Oil on canvas_120 x 120 cm
Phương Quốc Trí
Nude
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
Phuong Quoc Tri_Lady of the Past, 2015_Oil on canvas_100 x 115 cm
Phương Quốc Trí
Chân Dung Thiếu Nữ Xưa
Sơn dầu trên canvas
115 x 100 cm
2. Phuong Quoc Tri_Portrait of a Young Girl 2_2016_oil on canvas_120 x  120 cm
Phương Quốc Trí
 Chân Dung Em Bé 2
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
Phuong-Quoc-Tri_My-Wife-3_2016_Oil-on-canvas_120-x-120-cm
Phương Quốc Trí
Chân Dung Thiếu Nữ 1
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
Phuong Quoc Tri_Portrait 1_2016_Oil on canvas-90 x 120 cm copy
Phương Quốc Trí
Chân Dung 1
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
PQT_Portrait 2_2016_120 x 120 cm copy
Phương Quốc Trí
Chân Dung 2
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
Phuong Quoc Tri_Portrait of A Young Girl_2015_Oil on canvas_120 x 120 cm
Phương Quốc Trí
Chân Dung Em Bé
Sơn dầu trên canvas
110 x 110 cm - SOLD
Phuong Quoc Tri _Portrait of Kid_2015_oil on canvas_ 120 x 120 cm
Phương Quốc Trí
Chân Dung Em Bé
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
PQT_-Portrait_2015_Oil
Phương Quốc Trí
Chân Dung
Sơn dầu trên canvas
90 x 110 cm - SOLD
Phuong-Quoc-Tri_Girl-With-Conical-Hat_2015_Oil-on-canvas_110-x-90-cm
Phương Quốc Trí
Cô Gái Đội Nón Lá
Sơn dầu trên canvas
90 x 110 cm - SOLD
Phuong-Quoc-Tri_Nude-4_2015_130-x-110-cm_Oil-on-canvas
Phương Quốc Trí
Nude 4
Sơn dầu trên canvas
110 x 130 cm - SOLD
Phuong-Quoc-Tri_Portrait_2015_110-x-130-cm
Phương Quốc Trí
Chân Dung Khách Đặt Vẽ
Sơn dầu trên canvas
110 x 130 cm - SOLD
Tri -Portrait
Phương Quốc Trí
Chân Dung
Sơn dầu trên canvas
110 x 130 cm - SOLD
Phuong Quoc Tri_Portrait_2015_Oil on canvas_100 x 115 cm copy
Phương Quốc Trí
Lady In Memorial 2
Sơn dầu trên canvas
115 x 100 cm - SOLD
Phuong Quoc Tri_Lady In Memorial_2014_Oil on canvas_130 x 110 cm copy
Phương Quốc Trí
Lady in Memorial 1
Sơn dầu trên canvas
110 x 130 cm - SOLD
Phuong Quoc Tri_Nude 3_2015_130 x 110 cm_Oil on canvas
Phương Quốc Trí
Nude 3
Sơn dầu trên canvas
110 x 130 cm - SOLD
Phuong Quoc Tri_Lady of The Past 2_Thieu Nu Xua 2_2014_Oil on canvas_110x130cm
Phương Quốc Trí
Thiếu Nữ Xưa 2
Sơn dầu trên canvas
110 x 130 cm - SOLD
Phuong-Quoc-Tri_Lady-of-The-Past-1_Thieu-Nu-Xua-1_2014_Oil-on-canvas_75x135cm
Phương Quốc Trí
Thiếu Nữ Xưa 1
Sơn dầu trên canvas
130 x 75 cm - SOLD
Phuong-Quoc-Tri_Portrait-of-a-Woman_Chan-Dung-Dan-Ba_2014_Oil-on-canvas_75x180cm-copy
Phương Quốc Trí
Đàn Bà
Sơn dầu trên canvas
75 x 180 cm - SOLD
10995595_10155407283165647_6471181026417418180_n
Phương Quốc Trí
Vẽ Tranh Chân Dung Trực Tiếp
Images of the show

11051777_10155407276055647_4848376732393849628_n
Phương Quốc Trí
Vẽ Tranh Chân Dung Trực Tiếp
Images of the show

996123_10155407283845647_3528450945431718522_n
Phương Quốc Trí
Vẽ Tranh Chân Dung Trực Tiếp
Images of the show

1
Phương Quốc Trí
Live Portrait Painting Show
Images of the show

2
Phương Quốc Trí
Vẽ Tranh Chân Dung Trực Tiếp
Images of the show

984321_10155407276020647_1686911882188788980_n
Phương Quốc Trí
Vẽ Tranh Chân Dung Trực Tiếp
Images of the show

Phuong-Quoc-Tri_One-Polar-Pogoda_Chua-Mot-Cot_2014_Oil-on-canvas_120x120cm
Phương Quốc Trí
Chùa Một Cột
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm
Ba Bau 5
Phương Quốc Trí
Bà Bầu 4
Sơn dầu trên canvas
115 x 135 cm - SOLD
Ba Bau 3
Phương Quốc Trí
Bà Bầu 3
Sơn dầu trên canvas
115 x 135 cm - SOLD
Ba Bau 2
Phương Quốc Trí
Bà Bầu 2
Sơn dầu trên canvas
115 x 135 cm - SOLD
Ba Bau 1_120 x 120 cm_2014
Phương Quốc Trí
Bà Bầu 1
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
SleepinG Nude_110 x 110 cm_2014
Phương Quốc Trí
Ngủ Nude
Sơn dầu trên canvas
110 x 110 cm - SOLD
Portrait _115 x 135 cm
Phương Quốc Trí
Chân Dung
Sơn dầu trên canvas
115 x 135 cm
Nude_2014_135 x 115 cm
Phương Quốc Trí
Khoả Thân
Sơn dầu trên canvas
115 x 135 cm - SOLD
PQT_Mother and Child 2_2014_135 x 115 cm
Phương Quốc Trí
Mẹ Con 2
Sơn dầu trên canvas
115 x 135 cm
PQT_Mother and Child_ 2014_120 x 120 cm
Phương Quốc Trí
Mẹ Con 1
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
PQT_Love_110 x 90 cm_2014
Phương Quốc Trí
Nhật Thực
Sơn dầu trên canvas
90 x 110 cm - SOLD
PQT_Bong_115x 135 cm_2014
Phương Quốc Trí
Bống
Sơn dầu trên canvas
115 x 135 cm - SOLD