Tết 2019

25 tháng 1 - 25 tháng 2 năm 2019

CHÚC MỪNG NĂM KỶ HỢI!

Sau một năm nhộn nhịp với các triển lãm cá nhân của các hoạ sĩ Hà Nội, Huế, Sài Gòn, và một tháng triển lãm ở thành phố New York, CTG sẽ khép lại năm Mậu Tuất và chào đón năm Kỷ Hợi bằng triển lãm nhóm các tranh mới của mười hai hoạ sĩ rất được yêu thích của phòng tranh.

CHÚC MỪNG NĂM KỶ HỢI!

Sau một năm nhộn nhịp với các triển lãm cá nhân của các hoạ sĩ Hà Nội, Huế, Sài Gòn, và một tháng triển lãm ở thành phố New York, CTG sẽ khép lại năm Mậu Tuất và chào đón năm Kỷ Hợi bằng triển lãm nhóm các tranh mới của mười hai hoạ sĩ rất được yêu thích của phòng tranh.

CHÚC MỪNG NĂM KỶ HỢI!

Sau một năm nhộn nhịp với các triển lãm cá nhân của các hoạ sĩ Hà Nội, Huế, Sài Gòn, và một tháng triển lãm ở thành phố New York, CTG sẽ khép lại năm Mậu Tuất và chào đón năm Kỷ Hợi bằng triển lãm nhóm các tranh mới của mười hai hoạ sĩ rất được yêu thích của phòng tranh.

Xem thêm

Rút gọn