Crazy People_2018
Bùi Thanh Tâm
Những Kẻ Điên – Chơi Bài
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm
IMG_1574
Bùi Thanh Tâm
Crazy People And Their Pet
Sơn dầu trên canvas
90 x 120 cm
Bui Thanh Tam_Thiếu Nữ Việt Nam 2_Young Girl Vietnamese 2_Sơn dầu trên toan_Oil on canvas_80 x 80 cm_2017
Bùi Thanh Tâm
Thiếu Nữ Việt Nam 2
Sơn dầu trên canvas
80 x 80 cm
STUDIO_BTT_120-x-120-cm
Bùi Thanh Tâm
Những Kẻ Điên – Cặp Song Sinh
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm
Bui-Thanh-Tam_Crazy-People-in-the-Bar _2015_Oil-on-canvas_120-x130-cm 
Bùi Thanh Tâm
Những Kẻ Điên Trong Bar
Sơn dầu trên canvas
120 x 130 cm - SOLD
BTT_Nhung Ke Dien Mong Mo_Dreamy Crary People_2016_Oil on canvas_110 x 110 cm
Bùi Thanh Tâm
Những Kẻ Điên Mộng Mơ
Sơn dầu trên canvas
110 x 110 cm
BTT_Crary People In Bar_Nhung Ke Dien Trong Bar_2014_Oil on canvas_120 x 130 cm
Bùi Thanh Tâm
Những Kẻ Điên Trong Bar
Sơn dầu trên canvas
120 x 130 cm
BTT_Crazy_People In The Bar_2015_Oil on canvas_120 x 120 cm
Bùi Thanh Tâm
Những Kẻ Điên Trong Bar
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm
Bui-Thanh-Tam_New-Crazy-People_2015_Oil-on-canvas-_120-x-120-cm-
Bùi Thanh Tâm
Những Kẻ Điên Mới
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm
Bui Thanh Tam_Abandoned By Heaven_Thien Duong Bo Ta Di_Oil on Dong Ho folk painting on canvas_2017_120 x 180 cm
Bùi Thanh Tâm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi- Mùa Xuân Đỏ Của Chúng Em
Sơn dầu trên tranh Đông Hồ trên toan
120 x 180 cm
8
Bùi Thanh Tâm
Abandoned by Heaven- Our Red Spring 2
Sơn dầu trên tranh Đông Hồ trên toan
85 x 140 cm
Bui Thanh Tam_Thiếu Nữ Việt Nam 1_Young Girl Vietnamese 1_Sơn dầu trên toan_Oil on canvas_80 x 80 cm_2017
Bùi Thanh Tâm
Thiếu Nữ Việt Nam 1
Sơn dầu trên canvas
80 x 80 cm
Bui Thanh Tam_Thieu Nu Viet Nam 3_Young Girl Vietnamese 3_Son dau tren toan_Oil on canvas_80 x 80 cm_2017
Bùi Thanh Tâm
Thiếu Nữ Việt Nam 3
Sơn dầu trên canvas
80 x 80 cm
Bui Thanh Tam_Thieu Nu Viet Nam 4_Young Girl Vietnamese 4_Son dau tren toan_Oil on canvas_80 x 80 cm_2017
Bùi Thanh Tâm
Thiếu Nữ Việt Nam 4
Sơn dầu trên canvas
80 x 80 cm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi - Lạc Trong Miền Tối
Bùi Thanh Tâm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi – Lạc Trong Miền Tối
Sơn dầu trên tranh Đông Hồ trên toan
120 x 180 cm
Bui Thanh Tam_ Young Girl Vietnamese 2_Oil on canvas_2017_80 x 80 cm
Bùi Thanh Tâm
Thiếu Nữ Việt Nam 2
Sơn dầu trên canvas
80 x 80 cm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi - Khi Bình Minh Lên
Bùi Thanh Tâm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi – Khi Bình Minh Lên
Sơn dầu trên canvas
120 x 180 cm
Bui-Thanh-Tam_Thien-Duong-Bo-Ta-Di_Noi-Day-La-Noi-Dau_Heaven-Abandoned-Us_Where-is-Here_Sơn-dầu-tranh-Đông-Hồ_Oil-Dong-Ho-folk-painting_120x120cm_2017
Bùi Thanh Tâm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi – Nơi Đây Là Nơi Đâu
Sơn dầu trên tranh Đông Hồ trên toan
120 x 120 cm
Bui Thanh Tam_Dòng Dõi Hoàng Tộc_Roya;l Descent__Oil, Dong Ho fold painting on canvas_sơn dầu, tranh đông hồ trên vải bố_2017_110 x 110 cm
Bùi Thanh Tâm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi – Dòng Dõi Hoàng Tộc
Sơn dầu trên tranh Đông Hồ trên toan
110 x 110 cm
Bui-Thanh-Tam_Thiên-Đường-Bỏ-Ta-Đi---Giấc-Mộng-Phai-Tàn_Heaven-Abandons-Us_Faded-Dream_Sơn-dầu-tranh-Đông-Hồ_Oil-Dong-Ho-folk-painting_120x120cm_2017
Bùi Thanh Tâm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi – Giấc Mộng Phai Tàn
Sơn dầu trên tranh Đông Hồ trên toan
120 x 120 cm
Bùi Thanh Tâm_Abandoned By Heaven_Giấc Mộng Tàn_2017_Oil on canvas_90 x 120 cm
Bùi Thanh Tâm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi – Giấc Mộng Tàn
Sơn dầu trên canvas
120 x 90 cm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi - Trái Cấm
Bùi Thanh Tâm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi – Trái Cấm
Sơn dầu trên tranh Đông Hồ trên toan
100 x 100 cm
IMG_2588f
Bùi Thanh Tâm
Chúng Em Hát Giữa Mùa Xuân II
Oil paper on canvas
60 x 80 cm
IMG_2591f
Bùi Thanh Tâm
Chúng Em Hát Giữa Mùa Xuân III
Oil paper on canvas
60 x 80 cm
IMG_2641f
Bùi Thanh Tâm
Chúng Em Hát Giữa Mùa Xuân I
Oil paper on canvas
60 x 80 cm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi - Hạnh Phúc Mùa Xuân Tới
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Thiên Đường Bỏ Ta Đi – Hạnh Phúc Mùa Xuân Tới
Sơn dầu trên tranh Đông Hồ trên toan
85 x 140 cm - SOLD
BTT_Crazy_Black Swan V  _2015_Oil on canvas_120 x 130 cm
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Thiên Nga Đen V
Sơn dầu trên canvas
120 x 130 cm - SOLD
Bui-Thanh-Tam_Nhung-Co-Gai-Viet-Nam-IX_2014_Oil-on-canvas-Dong-Ho-folk-painting-and-gold_120-x-120-cm1
Bùi Thanh Tâm
Những Cô Gái Việt Nam IX
Dong Ho folk painting and gold
120 x 120 cm
2014-06-14-12.59.08
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên Mới
Sơn dầu trên canvas
128 x 145 cm - SOLD
Bui-Thanh-Tam_Nhung-Co-Gai-Viet-Nam-X_2014_Oil-on-canvas-Dong-Ho-folk-painting-and-gold_120-x-120-cm1
Bùi Thanh Tâm
Những Cô Gái Việt Nam X
Dong Ho folk painting and gold, Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm
Bui-Thanh-Tam_Crazy-People-XXVI_2014_Oil-on-canvas_120-x-120-cm
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên XXVI
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
Bui-Thanh-Tam_-Crazy-People-XXVII_2013_Oil-on-canvas_-120-x-110-cm
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên XXVII
Sơn dầu trên canvas
120 x 110 cm - SOLD
Selfportrait
Bùi Thanh Tâm
Tự Hoạ
Sơn dầu trên canvas và bột vàng
147.5 x 138.5 cm
Scenario--2011---200-x-180-cm,-2011
Bùi Thanh Tâm
Kịch Bản
Sơn dầu trên canvas
180 x 200 cm
Crazy People III
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên III
Sơn dầu trên canvas và tranh Đông Hồ
155 x 145 cm - SOLD
Welcome to Vietnam
Bùi Thanh Tâm
Chào Mừng Đến Việt Nam
Sơn dầu trên canvas
185 x 205 cm
Magician
Bùi Thanh Tâm
Ảo Thuật Gia
Sơn dầu trên canvas và bột vàng
180 x 200 cm
Crazy People XII
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên XII
bột vàng, bột bạc, Sơn dầu trên canvas
145 x 155 cm - SOLD
Crazy People XI
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên XI
vàng lá, Sơn dầu trên canvas và tranh Đông Hồ
215 x 150 cm - SOLD
Crazy People X
Bùi Thanh Tâm
Những Kẻ Điên X
Sơn dầu trên canvas và bột vàng
198.5 x 147.5 cm
Crazy People IX
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên IX
Sơn dầu trên canvas và vàng lá
145 x 155 cm - SOLD
Crazy People VIII
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên VIII
bột vàng và bạc, và tranh Đông Hồ, Sơn dầu trên canvas
145 x 155 cm - SOLD
Crazy People VI
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên VI
Sơn dầu trên canvas và bột vàng
198.5 x 147.5 cm
Crazy People V
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên V
vàng lá, bột vàng và tranh Đông Hồ, Sơn dầu trên canvas
215 x 150 cm
Crazy People IV
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên IV
Sơn dầu trên canvas và tranh Đông Hồ
215 x 150 cm - SOLD
Crazy People II
Bùi Thanh Tâm
Những Kẻ Điên II
Sơn dầu trên canvas
198.5 x 147.5 cm
Crazy People I
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên I
Sơn dầu trên canvas
155 x 145 cm
BTT_Crazy-People-XX---2013---Oil-on-canvas---150-x-215-cm
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên XX
Sơn dầu trên canvas
215 x 150 cm - SOLD
BTT_Crazy-People-XIV-2013-Oil-and-Dong-Ho-folk-painting-on-canvas-120-x-180-cm-2
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên XIV
Sơn dầu trên canvas và tranh Đông Hồ
180 x 120 cm
Crazy People I
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên I
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
Crazy People II
Bùi Thanh Tâm
[SOLD] Những Kẻ Điên II
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm - SOLD