Crazy People_2018
Bui Thanh Tam
Crazy People Playing Cards
Oil on canvas
120 x 120 cm
IMG_1574
Bui Thanh Tam
Crazy People And Their Pet
Oil on canvas
90 x 120 cm
Bui Thanh Tam_Thiếu Nữ Việt Nam 2_Young Girl Vietnamese 2_Sơn dầu trên toan_Oil on canvas_80 x 80 cm_2017
Bui Thanh Tam
Young Vietnamese Girl 2
Oil on canvas
80 x 80 cm
STUDIO_BTT_120-x-120-cm
Bui Thanh Tam
Crazy People – Twins
Oil on canvas
120 x 120 cm
Bui-Thanh-Tam_Crazy-People-in-the-Bar _2015_Oil-on-canvas_120-x130-cm 
Bui Thanh Tam
Crazy People In The Bar
Oil on canvas
120 x 130 cm - SOLD
BTT_Nhung Ke Dien Mong Mo_Dreamy Crary People_2016_Oil on canvas_110 x 110 cm
Bui Thanh Tam
Dreamy Crary People
Oil on canvas
110 x 110 cm
BTT_Crary People In Bar_Nhung Ke Dien Trong Bar_2014_Oil on canvas_120 x 130 cm
Bui Thanh Tam
Crazy People In The Bar
Oil on canvas
120 x 130 cm
BTT_Crazy_People In The Bar_2015_Oil on canvas_120 x 120 cm
Bui Thanh Tam
Crazy People in The Bar
Oil on canvas
120 x 120 cm
Bui-Thanh-Tam_New-Crazy-People_2015_Oil-on-canvas-_120-x-120-cm-
Bui Thanh Tam
New Crazy People
Oil on canvas
120 x 120 cm
Bui Thanh Tam_Abandoned By Heaven_Thien Duong Bo Ta Di_Oil on Dong Ho folk painting on canvas_2017_120 x 180 cm
Bui Thanh Tam
Abandoned By Heaven – Our Red Spring
Oil on Dong Ho folk paintings on canvas
120 x 180 cm
8
Bui Thanh Tam
Abandoned By Heaven – Our Red Spring 2
Oil on Dong Ho folk paintings on canvas
85 x 140 cm
Bui Thanh Tam_Thiếu Nữ Việt Nam 1_Young Girl Vietnamese 1_Sơn dầu trên toan_Oil on canvas_80 x 80 cm_2017
Bui Thanh Tam
Young Vietnamese Girl 1
Oil on canvas
80 x 80 cm
Bui Thanh Tam_Thieu Nu Viet Nam 3_Young Girl Vietnamese 3_Son dau tren toan_Oil on canvas_80 x 80 cm_2017
Bui Thanh Tam
Young Vietnamese Girl 3
Oil on canvas
80 x 80 cm
Bui Thanh Tam_Thieu Nu Viet Nam 4_Young Girl Vietnamese 4_Son dau tren toan_Oil on canvas_80 x 80 cm_2017
Bui Thanh Tam
Young Vietnamese Girl 4
Oil on canvas
80 x 80 cm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi - Lạc Trong Miền Tối
Bui Thanh Tam
Abandoned By Heaven – Lost in Darkness
Oil on Dong Ho folk paintings on canvas
120 x 180 cm
Bui Thanh Tam_ Young Girl Vietnamese 2_Oil on canvas_2017_80 x 80 cm
Bui Thanh Tam
Young Vietnamese Girl 2
Oil on canvas
80 x 80 cm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi - Khi Bình Minh Lên
Bui Thanh Tam
Abandoned By Heaven – When The Sun Rises
Oil on canvas
120 x 180 cm
Bui-Thanh-Tam_Thien-Duong-Bo-Ta-Di_Noi-Day-La-Noi-Dau_Heaven-Abandoned-Us_Where-is-Here_Sơn-dầu-tranh-Đông-Hồ_Oil-Dong-Ho-folk-painting_120x120cm_2017
Bui Thanh Tam
Abandoned By Heaven – Where Is Here
Oil on Dong Ho folk paintings on canvas
120 x 120 cm
Bui Thanh Tam_Dòng Dõi Hoàng Tộc_Roya;l Descent__Oil, Dong Ho fold painting on canvas_sơn dầu, tranh đông hồ trên vải bố_2017_110 x 110 cm
Bui Thanh Tam
Abandoned By Heaven – Royal Descent
Oil on Dong Ho folk paintings on canvas
110 x 110 cm
Bui-Thanh-Tam_Thiên-Đường-Bỏ-Ta-Đi---Giấc-Mộng-Phai-Tàn_Heaven-Abandons-Us_Faded-Dream_Sơn-dầu-tranh-Đông-Hồ_Oil-Dong-Ho-folk-painting_120x120cm_2017
Bui Thanh Tam
Abandons by Heaven – Faded Dream
Oil on Dong Ho folk paintings on canvas
120 x 120 cm
Bùi Thanh Tâm_Abandoned By Heaven_Giấc Mộng Tàn_2017_Oil on canvas_90 x 120 cm
Bui Thanh Tam
Abandoned By Heaven – Withered Dream
Oil on canvas
120 x 90 cm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi - Trái Cấm
Bui Thanh Tam
Abandoned by Heaven – Forbidden Fruit
Oil on Dong Ho folk paintings on canvas
100 x 100 cm
IMG_2588f
Bui Thanh Tam
Girls Singing In Spring II
Oil paper on canvas
60 x 80 cm
IMG_2591f
Bui Thanh Tam
Girls Singing In Spring III
Oil paper on canvas
60 x 80 cm
IMG_2641f
Bui Thanh Tam
Girls Singing In Spring I
Oil paper on canvas
60 x 80 cm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi - Hạnh Phúc Mùa Xuân Tới
Bui Thanh Tam
[SOLD] Abandoned By Heaven – Spring Happiness
Oil on Dong Ho folk paintings on canvas
85 x 140 cm - SOLD
BTT_Crazy_Black Swan V  _2015_Oil on canvas_120 x 130 cm
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy Black Swan V
Oil on canvas
120 x 130 cm - SOLD
Bui-Thanh-Tam_Nhung-Co-Gai-Viet-Nam-IX_2014_Oil-on-canvas-Dong-Ho-folk-painting-and-gold_120-x-120-cm1
Bui Thanh Tam
Vietnamese Girls IX
Dong Ho folk painting and gold
120 x 120 cm
2014-06-14-12.59.08
Bui Thanh Tam
[SOLD] New Crazy People
Oil on canvas
128 x 145 cm - SOLD
Bui-Thanh-Tam_Nhung-Co-Gai-Viet-Nam-X_2014_Oil-on-canvas-Dong-Ho-folk-painting-and-gold_120-x-120-cm1
Bui Thanh Tam
Vietnamese Girl X
Dong Ho folk painting and gold, Oil on canvas
120 x 120 cm
Bui-Thanh-Tam_Crazy-People-XXVI_2014_Oil-on-canvas_120-x-120-cm
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy People XXVI
Oil on canvas
120 x 120 cm - SOLD
Bui-Thanh-Tam_-Crazy-People-XXVII_2013_Oil-on-canvas_-120-x-110-cm
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy People XXVII
Oil on canvas
120 x 110 cm - SOLD
Selfportrait
Bui Thanh Tam
Self-portrait
Oil on canvas and gold powder
147.5 x 138.5 cm
Scenario--2011---200-x-180-cm,-2011
Bui Thanh Tam
Scenario
Oil on canvas
180 x 200 cm
Crazy People III
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy People III
Oil on canvas and Dong Ho folk painting
155 x 145 cm - SOLD
Welcome to Vietnam
Bui Thanh Tam
Welcome to Vietnam
Oil on canvas
185 x 205 cm
Magician
Bui Thanh Tam
Magician
Oil on canvas and gold powder
180 x 200 cm
Crazy People XII
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy People XII
gold powder and silver powder, Oil on canvas
145 x 155 cm - SOLD
Crazy People XI
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy People XI
gold leaf, Oil on canvas and Dong Ho folk painting
215 x 150 cm - SOLD
Crazy People X
Bui Thanh Tam
Crazy People X
Oil on canvas and gold powder
198.5 x 147.5 cm
Crazy People IX
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy People IX
Oil on canvas and gold leaf
145 x 155 cm - SOLD
Crazy People VIII
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy People VIII
gold and silver powder and Dong Ho folk painting, Oil on canvas
145 x 155 cm - SOLD
Crazy People VI
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy People VI
Oil on canvas and gold powder
198.5 x 147.5 cm
Crazy People V
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy People V
gold leaf, gold powder and Dong Ho folk painting, Oil on canvas
215 x 150 cm
Crazy People IV
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy People IV
Oil on canvas and Dong Ho folk painting
215 x 150 cm - SOLD
Crazy People II
Bui Thanh Tam
Crazy People II
Oil on canvas
198.5 x 147.5 cm
Crazy People I
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy People I
Oil on canvas
155 x 145 cm
BTT_Crazy-People-XX---2013---Oil-on-canvas---150-x-215-cm
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy People XX
Oil on canvas
215 x 150 cm - SOLD
BTT_Crazy-People-XIV-2013-Oil-and-Dong-Ho-folk-painting-on-canvas-120-x-180-cm-2
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy People XIV
Oil on canvas and Dong Ho folk painting
180 x 120 cm
Crazy People I
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy People I
Oil on canvas
120 x 120 cm - SOLD
Crazy People II
Bui Thanh Tam
[SOLD] Crazy People II
Oil on canvas
120 x 120 cm - SOLD