Cô Gái H_Mông 3
H-Mong Girl 3
2019
Đốt gỗ, chất liệu tổng hợp trên gỗ
Wood burn, mixed media on wood
120 x 80 cm
Ngo Van Sac
H-Mong Girl 3
Mixed media on wood, Wood burn
120 x 80 cm
Ngo Van Sac_Sunday Morning_Sang Chu Nhat_2018_Oil_158 x 158 cm
Ngo Van Sac (oil)
Sunday Morning
Oil on canvas
158 x 158 cm
Lieu-Nguyen_Tropical-Forest_Acrylic-on-canvas_-110-x-140-cm
Lieu Nguyen
Tropical Forest
Acrylic on canvas
110 x 140 cm
Haa-Mi-Tren-Pho---Acrylic---90x70cm---2018
Nguyen Tuan Dung
Daisy Flowers On Streets
Acrylic on do paper on canvas
90 x 70 cm
Lim Khim Ka Ty, Taking a Nap, Oil on canvas, 110 x 160cm copy
Lim Khim Ka Ty
Taking A Nap
Oil on canvas
110 x 160 cm
Nguyen-Minh-Nam_-30-phut-truoc-gio-cuoi_30-Minutes-Before-Wedding_2018_Oil-on-canvas_160-x-120-cm-
Nguyen Minh Nam
Thirty Minutes Before The Wedding
Oil on canvas
160 x 120 cm
Truong-The-Linh_-Ngay-Tro-Gio_-Windy-Day_2018_-Acrylic-on-canvas_150-x-100-cm
Truong The Linh
Windy Day
Acrylic on canvas
150 x 100 cm
Nguyen-Trong-Minh_Giac-Mo-1_Dream-1_2018_Oil-acrylic-on-canvas_145-x-185-cm
Nguyen Trong Minh
Dream 2
Acrylic and oil on canvas
145 x 185 cm
STUDIO_BTT_120-x-120-cm
Bui Thanh Tam
Crazy People – Twins
Oil on canvas
120 x 120 cm
Tran Quoc Tuan_Binh Minh 1_Sunrise 1_2018_Acrylic on canvas_80 x 150 cm
Tran Quoc Tuan
Sunrise
Acrylic on canvas
80 x 150 cm