Luong Luu Bien_Cai Khung_The Frame_2017_Mixed media on canvas_120 x 120 cm
Luong Luu Bien
The Frame
Mixed media on canvas
120 x 120 cm
Bui Thanh Tam_Thiếu Nữ Việt Nam 1_Young Girl Vietnamese 1_Sơn dầu trên toan_Oil on canvas_80 x 80 cm_2017
Bui Thanh Tam
Young Vietnamese Girl 1
Oil on canvas
80 x 80 cm
Bui Thanh Tam_Abandoned By Heaven_Thien Duong Bo Ta Di_Oil on Dong Ho folk painting on canvas_2017_120 x 180 cm
Bui Thanh Tam
Abandoned By Heaven – Our Red Spring
Oil on Dong Ho folk paintings on canvas
120 x 180 cm
Thiên Đường Bỏ Ta Đi - Hạnh Phúc Mùa Xuân Tới
Bui Thanh Tam
Abandoned By Heaven – Spring Happiness
Oil on Dong Ho folk paintings on canvas
85 x 140 cm
Nguy
Nguyen Tuan Dung
Sweet Day
Acrylic, collage on canvas
70 x 90
ngo-van-sac--childhood2--woodburn-collage-on-wood--120x80cm-2017
Ngo Van Sac
Childhood 2
collage on wood, Wood burn
120 x 80 cm
Lim Khim Ka Ty_Escape_Oil on canvas_2017_145 x 190 cm
Lim Khim Ka Ty
Escape
Oil on canvas
145 x 190 cm
SONY DSC
Le Thuy
Ở Đâu Là Chốn Bình Yên VII
Watercolor on silk
170 x 62 cm
nhs_waiting-for-jobs_2016_oil-on-canvas_120-x-160-cm
Nguyen Hung Son
Waiting for Jobs
Oil on canvas
160 x 120 cm
SONY DSC
Le Thuy
Đâu Là Chốn Bình Yên V
Watercolor on silk
170 x 62 cm