Cô Gái Sapa
Sapa Girl
2019
Đốt gỗ, chất liệu tổng hợp trên gỗ
Wood burn, mixed media on wood
120 x 80 cm
Ngo Van Sac
Sapa Girl
Mixed media on wood, Wood burn
120 x 80 cm
Ngo-Van-Sac_Sunday-Morning_Sang-Chu-Nhat_2018_Oil_158-x-158-cm-2
Ngo Van Sac (oil)
Sunday Morning
Oil on canvas
158 x 158 cm
2019_Lieu-Nguyen_Hoa-Dao-2_2018_Acrylic-on-canvas_140-x-140-cm.jpg
Lieu Nguyen
Cherry Blossom 2
Acrylic on canvas
140 x 140 cm
Haa-Mi-Tren-Pho---Acrylic---90x70cm---2018
Nguyen Tuan Dung
Daisy Flowers On Streets
Acrylic on do paper on canvas
90 x 70 cm
Nguyen-Minh-Nam_Sau-Bua-An-Sang_After--Breakfast_2018_Oil-on-canvas_160-x-120-cm-(1)
Nguyen Minh Nam
After Breakfast
Oil on canvas
160 x 120 cm
PTT_Heaven-Where-I-Live_-150-220-cm
Pham Thanh Toan
The Heaven We Live In
Oil on canvas
220 x 150 cm
Nguyen-Trong-Minh_Giac-Mo-1_Dream-1_2018_Oil-acrylic-on-canvas_145-x-185-cm
Nguyen Trong Minh
Dream 2
Acrylic and oil on canvas
145 x 185 cm
STUDIO_BTT_120-x-120-cm
Bui Thanh Tam
Crazy People – Twins
Oil on canvas
120 x 120 cm
LLB_Judgment_2018_Mixxed-media-on-canvas_-150-x-150-cm-1-copy
Luong Luu Bien
Judgment
Mixed media on canvas
150 x 150 cm
tran-quoc-tuan_bien-gan-pho-10_encroaching-sea-10_2017_mixed-media-on-canvas_80-x-150-cm
Tran Quoc Tuan
Encroaching Sea 10
Mixed media on canvas
80 x 150 cm