NVS_Highland flower-wood burn and acrylic on wood- 120cmx80cm
Ngo Van Sac
Highland Flower
Acrylic on wood, Wood burn
80 x 120 cm
Phuong LOLITA -74cm x 127cm -muc acrylic tren lua -2018
Bui Tien Tuan
Phuong Lolita
acrylic on silk, Ink
74 x 127 cm
Nguyen Minh Nam_Truoc Bua Tiec_Before Party Time_Oil on flower canvas_160 x 120 cm
Nguyen Minh Nam
Before The Party
Oil on canvas
120 x 160 cm
LLB_2017_120 x 120 cm
Luong Luu Bien
Dinner
Mixed media on canvas
120 x 120 cm
Pham Huy Thong _ Phong Canh _ Landescape _2016_ Oil on canvas_100 x 100 cm
Pham Huy Thong
Landescape
Oil on canvas
100 x 100 cm
1 Pham Huy Thong _ Duong Qua Thung Lung May _ Way Throught Cloud Valley _2016_ Oil on canvas_130 x 180 cm
Pham Huy Thong
Way Through Cloud Valley
Oil on canvas
130 x 180 cm
Lê Thúy, Walking in The Garden VIII, Cuộc Dạo Chơi Trong Vườn VIII, 2017, Màu nước trên lụa, Watercolor on silk, 65 x 135 cm
Le Thuy
Walking In The Garden VIII
Watercolor on silk
65 x 135 cm
BTT_Crary People In Bar_Nhung Ke Dien Trong Bar_2014_Oil on canvas_120 x 130 cm
Bui Thanh Tam
Crazy People In The Bar
Oil on canvas
120 x 130 cm
Chân-dung-và-đồng-xu_Portrait-and-coin_Trương-Thế-Linh_150-x-100-cm_Acrylic-trên-toan_Acrylic-on-canvas_2016
Truong The Linh
Portrait and Coin
Acrylic on canvas
150 x 100 cm
10_NHS_ Truyen Thong_Multi Media_2016_ Oil on canvas_160 x 120 cm
Nguyen Hung Son
Multi Media
Oil on canvas
120 x 160 cm