TN_Gian Cach_Distance_2020_Acrylic, Oil on canvas_115 x 105 cm
Tuyen Nguyen
Giãn Cách
Acrylic và sơn dầu trên canvas
115 x 105 cm
TN_Troi Day_Uprising_2020_Oil on canvas_130 x 175 cm
Tuyen Nguyen
Trỗi Dậy
Sơn dầu trên canvas
130 x 175 cm
TN_Ngam_Viewing_2020_Oil on canvas_78 x 158 cm
Tuyen Nguyen
Ngắm
Sơn dầu trên canvas
78 x 158 cm
NTT_Tron_Slip_Oil, acrylic on canvas_200 x 195 cm
Tuyen Nguyen
Trốn
Sơn dầu trên canvas
200 x 195 cm - SOLD
Niu-(118cm-158cm)
Tuyen Nguyen
Níu
Sơn dầu, chì than trên vải
158 x 118 cm
Moi-(165cm-165cm)
Tuyen Nguyen
Mỏi
Sơn dầu trên canvas
165 x 165 cm
Loay-hoay(110cm-195cm)
Tuyen Nguyen
Loay Hoay
Sơn dầu trên canvas
195 x 110 cm - SOLD
Hoang-mang(128cm-158cm)
Tuyen Nguyen
Hoang Mang
Acrylic, Sơn dầu trên canvas
158 x 128 cm
But-Pha-(90cm-200cm)
Tuyen Nguyen
Bứt Phá
Sơn dầu, chì than trên vải
200 x 90 cm
Am-Anh-(158cm-158cm)
Tuyen Nguyen
Ám Ảnh
Sơn dầu trên canvas
158 x 158 cm
Xoa-(150cm-170cm)
Tuyen Nguyen
Xoá
Sơn dầu trên canvas
170 x 150 cm
Tung-Tay-(145cm-195cm)
Tuyen Nguyen
Tung Tẩy
Sơn dầu trên canvas
145 x 195 cm
Thoat(88cm-99cm)
Tuyen Nguyen
Thoát
Acrylic, Sơn dầu trên canvas
99 x 88 cm
Nang-Luong-Do-(135cm-195cm)
Tuyen Nguyen
Năng Lượng Đỏ
Sơn dầu trên canvas
195 x 135 cm
Bay(150cm-175cm)
Tuyen Nguyen
Bay
Sơn dầu trên canvas
175 x 150 cm