NTCG_ De Hanh Phuc Hon 3_ To Be Happier 3_2020_Water color and pigment on silk_70 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Để Hạnh Phúc Hơn 3
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 60 cm
NTCG_ De Hanh Phuc Hon 2_ To Be Happier 2_2020_Water color and pigment on silk_70 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Để Hạnh Phúc Hơn 2
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 70 cm - SOLD
NTCG_ De Hanh Phuc Hon 1_ To Be Happier 1_2020_Water color and pigment on silk_60 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Để Hạnh Phúc Hơn 1
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 60 cm
NTCG_ Cot Toc_ Tying Hair _2020_Water color and pigment on silk_60 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Cột Tóc
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
60 x 80 cm
NTCG_ Trong Vuon 2_ In the Garden 2 _2020_ Water color and pigment on silk_80 x 60 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Trong Vườn 2
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 60 cm
NTCG_ Trong Vuon 1_ In the Garden 1 _2020_ Water color and pigment on silk_80 x 60 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Trong Vườn 1
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 60 cm
NTCG_ The Gioi Giua Chung Ta 2_ The World Between Us 2_2020_ Water color and pigment on silk_120 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Thế Giới Giữa Chúng Ta 2
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
120 x 80 cm - SOLD
NTCG_ Tet Toc_ Braiding Hair_2020_ Water color and pigment on silk_80 x 110 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Tết Tóc
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 110 cm
NTCG_ Nguoi Tro Giup_ The Helper_2020_Water color and pigment on silk_80 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Người Trợ Giúp
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 90 cm - SOLD
NTCG_ Thanh Xuan 2_ Spring 2_2020_ Water color and pigment on silk_110 x 50 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Thanh Xuân 2
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
110 x 50 cm - SOLD
NTCG_ Thanh Xuan 1_ Spring 1_2020_ Water color and pigment on silk_110 x 50 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Thanh Xuân 1
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
110 x 50 cm - SOLD
NTCG_ Cai Ao_ Getting Dressed _2020_ Water color and pigment on silk_80 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Cài Áo
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 80 cm
NTCG_ An Hoa 3_ Hidden Flowers 3_2020_ Water color and pigment on silk_80 x 90 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Ẩn Hoa 3
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 80 cm - SOLD
NTCG_ Chị Em 2_ Sisters 2_2020_Water color and pigment on silk_80 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Chị Em 2
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 80 cm
NTCG_ Thay Ao_ Changing Clothes _2019_ Water color and pigment on silk_120 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Thay Áo
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
120 x 80 cm
NTCG_ Chi Em _ Sisters_2020_ Water color and pigment on silk_90 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Chị Em
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
90 x 80 cm - SOLD
NTCG_ An Hoa 2_ Hidden Flowers 2_2019_ Water color and pigment on silk_120 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Ẩn Hoa 2
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
120 x 80 cm
NTCG_ Co Gai Den Tu Nhung Bong Hoa_Girls Coming From Flowers_2019_ Water color and pigment on silk_160 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Cô Gái Đến Từ Những Bông Hoa
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
160 x 80 cm - SOLD
NTCG_-In-The-Lotus-Pond-_Pigment-on-silk_120-x-80-cm-x-3-pieces
Nguyễn Thị Châu Giang
In The Lotus Pond
Mực nhuộm trên lụa
120 x 80 cm x 3 pieces
NTCG_-Tuoi-Thanh-Xuan_Youth-Prime_-Pigment-on-silk_120-x-80-cm-
Nguyễn Thị Châu Giang
Tuổi Thanh Xuân
Mực nhuộm trên lụa
120 x 80 cm - SOLD
Shower In The Night 	
Mực nhuộm trên lụa
Pigment on silk
90 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Shower In The Night
Mực nhuộm trên lụa
90 x 80 cm
NTCG_ Mua Xuan 3_ Spring 3_2020_Water color and pigment on silk_80 x 60 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Mùa Xuân
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 60 cm
NTCG_ Nhung Bong Hoa Do_ Red Flowers _2020_ Water color and pigment on silk_50 x 70 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Những Bông Hoa Đỏ
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
50 x 70 cm
NTCG_ The Gioi Giua Chung Ta_ The World Between Us_2020_ Water color and pigment on silk_80 x 120 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Thế Giới Giữa Chúng Ta
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 120 cm - SOLD
NTCG_ An Hoa_ Hidden Flowers_2019_ Water color and pigment on silk_90 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Ẩn Hoa
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
90 x 80 cm