TTL_Hoang Hon Do_Red Sunset_2023_Oil on canvas_ 98 x 78 cm
Trương Thế Linh
Hoàng Hôn Đỏ
Sơn dầu trên canvas
98 x 78 cm
SOLD_TTL_Huyen Mong_Fanatsy_2023_Oil on canvas_ 150 x 100 cm
Trương Thế Linh
Huyễn Mộng
Sơn dầu trên canvas
150 x 100 cm - SOLD
TTL_Avenue_Dai Lo_2023_Acrylic on canvas_150 x 100 cm.jpg
Trương Thế Linh
Đại Lộ
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm
TTL_The Way Back_Duong Ve_2023_Acrylic on canvas_150 x 100 cm.jpg
Trương Thế Linh
(English) The Way Back
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm
TTL_Storm_Bao_2023_Acrylic on canvas_150 x 100 cm
Trương Thế Linh
Bão
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm
TTL
Trương Thế Linh
Nhớ Về Khoảng Trời Màu Đỏ
Acrylic trên canvas
100 x 100 cm - SOLD
Truong-The-Linh-Phong-Ba_Tempest_2018_-Acrylic-on-canvas_108-x-108-cm
Trương Thế Linh
Phong Ba
Acrylic trên canvas
108 x 108 cm
Truong-The-Linh-Noi-Chien_-Civil-War_2017_-Acrylic-on-canvas_150-x-100-cm
Trương Thế Linh
Nội Chiến
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm
Truong-The-Linh-Nhung-Ngay-Hu-Hao_-Damaged-Days_2018_-Acrylic-on-canvas_150-x-80-cm
Trương Thế Linh
Những Ngày Hư Hao
Acrylic trên canvas
150 x 80 cm - SOLD
Truong-The-Linh_-Nhan-Tuong_-Human-Statute_2018_-Acrylic-on-canvas_150-x-100-cm
Trương Thế Linh
Nhân Tượng
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm - SOLD
Truong-The-Linh_-Mong-Du-2_Sleepwalking-2_2018_-Acrylic-on-canvas_150-x-100-cm
Trương Thế Linh
Mộng Du 2
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm
Truong-The-Linh_-Man-Dem-Tinh-Mich_-Silent-Night_2018_-Acrylic-on-canvas_120-x-120-cm
Trương Thế Linh
Màn Đêm Tĩnh Mịch
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
120 x 120 cm
Truong-The-Linh_-Lang-Khach_Vagabond_2018_-Acrylic-on-canvas_120-x-120-cm
Trương Thế Linh
Lãng Khách
Acrylic trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
Truong-The-Linh_-Dem-2_-Night-2_2018_-Acrylic-on-canvas_120-x-120-cm
Trương Thế Linh
Đêm 2
Acrylic trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
Truong-The-Linh_-Ngay-Tro-Gio_-Windy-Day_2018_-Acrylic-on-canvas_150-x-100-cm
Trương Thế Linh
Ngày Trở Gió
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm - SOLD
Truong-The-Linh_-Mong-Du_-Sleepwalking_2017_-Acrylic-on-canvas_150-x-100-cm
Trương Thế Linh
Mộng Du
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm
Truong-The-Linh_-Bao-Dem_-Night-Storm_2018_-Acrylic-on-canvas_120-x-120-cm
Trương Thế Linh
Bão Đêm
Acrylic trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
TTL_Kiep Meo Hoang_Life of a Feral Cat_2017_Acrylic on canvas_150 x 100 cm
Trương Thế Linh
Kiếp mèo hoang
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm - SOLD
Truong-The-Linh_Dem_Night_2018_Acrylic-on-canvas_150-x-100-cm
Trương Thế Linh
Đêm
Acrylic trên canvas
120 x 120 cm
Truong-The-Linh_Uoc-Mo_Dream_2018_Acrylic-on-canvas_45-x-25-cm
Trương Thế Linh
Ước Mơ
Acrylic trên canvas
45 x 25 cm
Truong-The-Linh_Thien-Duong-Tim-Dau_Where-is-The-Heaven_2017_Acrylic-on-canvas_150-x-100-cm
Trương Thế Linh
Thiên Đường Tìm Đâu
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm
Truong-The-Linh_-Flash_2018_-Acrylic-on-canvas_150-x-100-cm
Trương Thế Linh
Flash
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm - SOLD
Truong-The-Linh-Quynh_2018_-Acrylic-on-canvas_108-x-108-cm
Trương Thế Linh
Quỳnh
Acrylic trên canvas
108 x 108 cm - SOLD
Truong The Linh_Chenh venh_120 x120(cm) 2018 copy
Trương Thế Linh
Chênh Vênh
Acrylic trên canvas
120 x 120 cm - SOLD
SOLD_TTL_Portrait and Coin_Chan Dung Va Dong Xu_2016_Acrylic on canvas_150 x 100 cm (1)
Trương Thế Linh
Chân Dung và Đồng Xu
Acrylic trên canvas
150 x 100 cm - SOLD