Parcours

Khai mạc: 15 tháng Ba năm 2012, 18:00 - 21:00 giờ

15 tháng Ba - 15 tháng Tư năm 2012

Triển lãm nhóm giới thiệu các tranh mới của các hoạ sỹ Lương Lưu Biên, Liêu Nguyễn, Trần Quốc Tuấn, Bùi Quốc Tuấn, Lê Trần Anh Tuấn, Nguyễn Lê Mạnh, Bùi Thanh Tâm, Lim Khim Ka Ty và Nguyễn Thế Hùng.

Triển lãm nhóm giới thiệu các tranh mới của các hoạ sỹ Lương Lưu Biên, Liêu Nguyễn, Trần Quốc Tuấn, Bùi Quốc Tuấn, Lê Trần Anh Tuấn, Nguyễn Lê Mạnh, Bùi Thanh Tâm, Lim Khim Ka Ty và Nguyễn Thế Hùng.

Triển lãm nhóm giới thiệu các tranh mới của các hoạ sỹ Lương Lưu Biên, Liêu Nguyễn, Trần Quốc Tuấn, Bùi Quốc Tuấn, Lê Trần Anh Tuấn, Nguyễn Lê Mạnh, Bùi Thanh Tâm, Lim Khim Ka Ty và Nguyễn Thế Hùng.

Xem thêm

Rút gọn