One Grand Show!

Khai mạc: Thứ Sáu, 26 tháng 8 năm 2016, 18 - 21 giờ

26 tháng 8  - 21 tháng 9 năm 2016

Craig Thomas Gallery hân hạnh mời các bạn đến tham dá»± tiệc cocktail khai mạc triển lãm One Grand Show!, triển lãm nhóm các tranh kích thước nhỏ của hai mÆ°Æ¡i hoạ sỹ Việt Nam. Tiệc cocktail khai mạc triển lãm vào Thứ Sáu, 26 tháng 8, 18 – 21 giờ tại CTG Calmette

Craig Thomas Gallery hân hạnh mời các bạn đến tham dá»± tiệc cocktail khai mạc triển lãm One Grand Show!, triển lãm nhóm các tranh kích thước nhỏ của hai mÆ°Æ¡i hoạ sỹ Việt Nam. Tiệc cocktail khai mạc triển lãm vào Thứ Sáu, 26 tháng 8, 18 – 21 giờ tại CTG Calmette

Craig Thomas Gallery hân hạnh mời các bạn đến tham dự tiệc cocktail khai mạc triển lãm One Grand Show!, triển lãm nhóm các tranh kích thước nhỏ của hai mươi hoạ sỹ Việt Nam. Tiệc cocktail khai mạc triển lãm vào Thứ Sáu, 26 tháng 8, 18 – 21 giờ tại CTG Calmette

Xem thêm

Rút gọn