Họ Thấy

Khai mạc: 14 tháng Giêng năm 2011

14 tháng Giêng - 4 tháng Hai năm 2011

Họ Thấy là triển lãm nhóm giới thiệu các tác phẩm mới của các hoạ sỹ Lê Kinh Tài, Lương Lưu Biên, Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Thuý Hằng. Triển lãm diễn ra từ 14 đến 28 tháng Giêng năm 2011

Họ Thấy là triển lãm nhóm giới thiệu các tác phẩm mới của các hoạ sỹ Lê Kinh Tài, Lương Lưu Biên, Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Thuý Hằng. Triển lãm diễn ra từ 14 đến 28 tháng Giêng năm 2011

Họ Thấy là triển lãm nhóm giới thiệu các tác phẩm mới của các hoạ sỹ Lê Kinh Tài, Lương Lưu Biên, Nguyễn Quang Vinh và Nguyễn Thuý Hằng. Triển lãm diễn ra từ 14 đến 28 tháng Giêng năm 2011

Xem thêm

Rút gọn