Hóa Thạch của Lương Lưu Biên

Khai mạc: 4 tháng 12 năm 2009, 18:00 - 21:00 giờ

4- 25 tháng 12 năm 2009

Các tác phẩm của Biên làm thích thú người xem ở một số cách. Cách dùng màu sắc phong phú, thú vị, bố cục mạnh, trau chuốt, chặt chẽ, ít nhất chúng là bằng chứng cho thấy một họa sỹ đầu tÆ° suy nghÄ© rất nhiều khi sáng tác, kết hợp lại tạo ra hiệu quả lớn lao. Trong khi Biên dường nhÆ° tin rằng “ít là nhiều” trên mặt vải bố, thì kết quả đáng kinh ngạc của sá»±…

Các tác phẩm của Biên làm thích thú người xem ở một số cách. Cách dùng màu sắc phong phú, thú vị, bố cục mạnh, trau chuốt, chặt chẽ, ít nhất chúng là bằng chứng cho thấy một họa sỹ đầu tÆ° suy nghÄ© rất nhiều khi sáng tác, kết hợp lại tạo ra hiệu quả lớn lao. Trong khi Biên dường nhÆ° tin rằng “ít là nhiều” trên mặt vải bố, thì kết quả đáng kinh ngạc của sá»±…

Các tác phẩm của Biên làm thích thú người xem ở một số cách. Cách dùng màu sắc phong phú, thú vị, bố cục mạnh, trau chuốt, chặt chẽ, ít nhất chúng là bằng chứng cho thấy một họa sỹ đầu tư suy nghĩ rất nhiều khi sáng tác, kết hợp lại tạo ra hiệu quả lớn lao. Trong khi Biên dường như tin rằng “ít là nhiều” trên mặt vải bố, thì kết quả đáng kinh ngạc của sự tưởng như đơn giản trong cách tiếp cận là các tác phẩm của sự phức tạp vô cùng. Trong khi người xem tự do áp đặt sự giải thích của mình lên ý nghĩa tác phẩm của họa sỹ và những gì họa sỹ đang cố gắng truyền tải, một điều rõ ràng là Lương Lưu Biên là một họa sỹ có nhiều điều để nói và phải nói đến là tài năng.

Xem thêm

Rút gọn