Empress Nam Phuong
Trần Minh Tâm
Nam Phương Hoàng Hậu
Sơn mài, Sơn dầu trên gỗ
127 x 75 cm
_MG_8997 copy
Trần Minh Tâm
Hổ Và Đôi Chim Trĩ

75 x 174 x 61 cm
TMT_Chan Dung Ba Hoang_Portrait of A Queen_2023_OIl, lacquer on wood_120 x 120 cm
Trần Minh Tâm
Chân Dung Bà Hoàng
Chất liệu tổng hợp trên gỗ
120 x 100 cm
Tran-Minh-Tam_Vi-Tuoi-Tho-Da-Mat-Cua-Vua-Duy-Tan-2_The-Lost-Childhood-of-Duy-Tan-2_-2018_-mixed-media-paint-on-aluminum_120-x-80-cm
Trần Minh Tâm
The Lost Childhood of Duy Tan 2
Sơn tổng hợp trên nhôm
80 x 120 cm
Thanh Thai
Trần Minh Tâm
Vua Thành Thái
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
122 x 122 cm
TMT _Tai Nhan Ho Chi Lac, Vo Vua Thanh Thai - Ho Chi Lac, Concubine of King Thanh Thai_2017_Oil, lacquer on wood_122 x 122 cm
Trần Minh Tâm
Tài Nhân Hồ Chí Lạc, Vợ Vua Thành Thái
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
122 x 122 cm
Tran-Minh-Tam_Chan-dung-mot-ba-hoang_Oil-lacquer-on-canvas_122x122cm_2017
Trần Minh Tâm
Chân Dung Một Bà Hoàng
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
122 x 122 cm - SOLD
TMT_King Gia Long _2017_ 122 cm x 155 cm
Trần Minh Tâm
Đức Vua Gia Long
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
155 x 122 cm - SOLD
TMT_Vua Khai Dinh - King Khai Dinh_2017_Oil, lacquer on wood_122 x 83 cm
Trần Minh Tâm
Vua Khải Định
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
122 x 83 cm
Tran Minh Tam_Vua Duy Tan va ba Ho Thi Chi_
Trần Minh Tâm
Vua Duy Tân và Bà Hồ Thị Chỉ
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
91 x 122 cm
TMT_Nam Phuong Hoang Hau_Empress Nam Phuong_2017_Oil, lacquer on wood_122 x 155 cm
Trần Minh Tâm
Nam Phương Hoàng Hậu
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
155 x 122 cm - SOLD
Tam-MInh---Emperor-Duy-Tan---2013-oil-on-wood-200-x-137-cm-(2)
Trần Minh Tâm
Vua Duy Tân
Sơn dầu trên gỗ
137 x 200 cm - SOLD
TMT_Nam Phuong Hoang Hau_Empress Nam Phuong_ 2017_Oil, lacquer on wood_122 x 122 cm
Trần Minh Tâm
Nam Phương Hoàng Hậu
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
122 x 122 cm - SOLD
Tran Minh Tam_Plastic Queen 1_Hoang Hau Plastic 1_2016_Son tong hop tren dong_Mixed media on bzone_50 x 32 cm
Trần Minh Tâm
Hoàng Hậu Plastic 1
Chất liệu tổng hợp trên đồng
50 x 32 cm - SOLD
TMT_Hung Dong_ Breaking Dawn_2017_Oil, lacquer on wood_122 x 122 cm
Trần Minh Tâm
Hừng Đông
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
122 x 122 cm - SOLD
Kieu Nguyet Nga
Trần Minh Tâm
Chân Dung Kiều Nguyệt Nga
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
176 x 40 cm - SOLD
Portrait of an Actress
Trần Minh Tâm
Chân Dung Một Diễn Viên
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
176 x 40 cm
TMT_Hat Boi_Vietnamese Opera_2017
Trần Minh Tâm
Hát Bội
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
122 x 94 cm
Nam Phuong
Trần Minh Tâm
Nam Phương Hoàng Hậu Ngày Cưới
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
149 x 43 cm - SOLD
Vua Bao Dai
Trần Minh Tâm
Vua Bảo Đại Ngày Cưới
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
149 x 43 cm
Tran-MInh-Tam---Ong-Quan
Trần Minh Tâm
Ông Quan
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
160 x 80 cm
TMT_Le-Van-Duyet-_2013_oil-and-lacquer-on-wood_132-x-187-cm
Trần Minh Tâm
Lê Văn Duyệt
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
132 x 187 cm
Portrait of Empress Nam Phuong 2_2013_oil and lacquer on wood_180 _x 35.5 x 89.5 x 35.5 cm
Trần Minh Tâm
Chân Dung Nam Phương Hoàng Hậu 2
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
180 x 35.5 x 89.5 x 35.5 cm
Vua Duy Tan Dang Quang
Trần Minh Tâm
Vua Duy Tân Đăng Quang (Mặt trong)
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
180 x 156 cm - SOLD
Duy Tan Emperor
Trần Minh Tâm
Vua Duy Tân Đăng (Mặt Ngoài)
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
180 x 156 cm - SOLD
Tran-Minh-Tam-Princess-of-Nguyen-Dynasty_Cong-chua-trieu-nguyen_2014_Oil,-lacquer-on-wood_-82.5cm-x-133cm
Trần Minh Tâm
Công Chúa Triều Nguyễn
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
133 x 82.5 cm - SOLD
Nam-Phuong-Empress-6
Trần Minh Tâm
Nam Phương Hoàng Hậu 6
Sơn dầu trên gỗ
110 cm diameter - SOLD
Empress Nam Phuong
Trần Minh Tâm
Nam Phương Hoàng Hậu
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
97 x 97 cm - SOLD
Nam Phuong Hoang Hau
Trần Minh Tâm
Chân Dung Nam Phương Hoàng Hậu 1
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
176 x 40 cm - SOLD
Portrait of a Singer
Trần Minh Tâm
Chân Dung Một Ca Sỹ
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
176 x 40 cm - SOLD
Ba Chau Thi Te
Trần Minh Tâm
Chân Dung Bà Châu Thị Tế
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
130 x 65 cm
Tam-MInh---Emperor-Duy-Tan---2013-oil-on-wood-200-x-137-cm-(2)
Trần Minh Tâm
Vua Duy Tân
Sơn dầu trên gỗ
137 x 200 cm
Cụ Phan Thanh Gian
Trần Minh Tâm
Chân Dung Cụ Phan Thanh Giản
Sơn dầu và sơn mài trên gỗ
139 x 83 cm - SOLD
Empress Nam Phuong
Trần Minh Tâm
Nam Phương Hoàng Hậu
Sơn dầu trên gỗ
47 x 155 cm - SOLD