Liên hệ

Địa chỉ phòng tranh

  • -27i đường Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1 ,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • [ Di động ] : +84 (0)903 888 431 hoặc +84 (0)901 353 608
  • [ Email ] : cthomasgallery@gmail.com

Giờ mở cửa (tháng 6/2021)

  • CTG hiện tại chỉ mở cửa với khách có đặt hẹn trước. Vui lòng liên hệ cthomasgallery@gmail.com để đặt lịch hẹn.