LLB_Dong Thoi Gian_Timestream_2023_Mixed media_150 x 220 cm
Luong Luu Bien
Timestream
Mixed media on canvas
150 x 220 cm
LLB_Tren Vach Hang_On The Cave Wall_2023_Mixed media_220 x 300 cm
Luong Luu Bien
On The Cave Wall
Mixed media on canvas
220 x 300 cm
LLB_Su Nang Do_The Support_2024_Mixed media_150 x 200 cm
Luong Luu Bien
The Support
Mixed media on canvas
150 x 200 cm
LLB_Cau Truc Hon Don_Chaotic Structure_2023_Mixed media_150 x 150 cm
Luong Luu Bien
Chaotic Structure
Mixed media on canvas
150 x 150 cm
LLB_Thao Thuc 2_Insomnia 2_2023_Mixed media_150 x 150 cm
Luong Luu Bien
Insomnia 2
Mixed media on canvas
150 x 150 cm
Su Nham Lan Cua Ky Uc_False Memory_2022_Mixed media on canvas _120 x 150 cm
Luong Luu Bien
False Memory
Mixed media on canvas
120 x 150 cm
LLB_Hop Nhat-Merge_2022_Mixed_120 x 160 cm
Luong Luu Bien
Merge
Mixed media on canvas
120 x 160 cm
LLB_ Hai Nguoi_Two People_ Mixed media on canvas_120 x 120 cm S
Luong Luu Bien
Two People
Mixed media on canvas
120 x 120 cm
LLB_ Can Bang_ Balance_ Mixed media on canvas_150 x 120 cm
Luong Luu Bien
Balance
Mixed media on canvas
150 x 120 cm
IMG-7540
Luong Luu Bien
A Damaged Structure
Mixed media on canvas
120 x 160 cm
IMG-7531
Luong Luu Bien
A Story Of Women
Mixed media on canvas
120 x 160 cm
IMG-7474
Luong Luu Bien
Dual Composition
Mixed media on canvas
90 x 90 cm
LLB_Ngon Doi_The Hill_2021_Mixed media on canvas _200 x 200 cm
Luong Luu Bien
Flexibility
Mixed media on canvas
200 x 200 cm
LLB_Block_2021_Mixed media on canvas_120 x 150 cm
Luong Luu Bien
Flexibility 2
Mixed media on canvas
120 x 150 cm
LLB_Khoang Cach_The Gap_2021_Mixed media on canvas _120 x 150 cm
Luong Luu Bien
The Gap
Mixed media on canvas
120 x 150 cm
LLB__Da Khuc_A Serenade _2021_Mixed media on canvas _120 x 150 cm
Luong Luu Bien
A Serenade
Mixed media on canvas
120 x 150 cm
LLB_Chuyen Dong Do_Red Movement_2021_Mixed media on canvas_150 x 150 cm
Luong Luu Bien
Dance 3
Mixed media on canvas
150 x 150 cm
LLB_Mua Xuan_Spring_2021 _Mixed media on canvas_93 x 225 cm
Luong Luu Bien
Mùa Xuân
Mixed media on canvas
93 x 225 cm
LLB__Cai Toi Duoc Vay Muon_Borrowed Ego_2022_Mixed media on canvas _120 x 160 cm
Luong Luu Bien
Borrowed Ego
Mixed media on canvas
120 x 160 cm
LLB__Nude_2021_Mixed media on canvas _90 x 70 cm
Luong Luu Bien
Nude
Mixed media on canvas
90 x 70 cm
LLB_Bua Thit_Meat_2021_Oil on canvas_120 x 150 cm
Luong Luu Bien
Dance 2
Oil on canvas
120 x 150 cm
LLB_Da Khuc_A Serenade_2021_Oil on canvas_120 x 150 cm
Luong Luu Bien
A Serenade
Oil on canvas
120 x 150 cm
LLB_Coi-Rieng_2020_Mixed-media-on-canvas_200-x-200-cm
Luong Luu Bien
Private Corner
Mixed media on canvas
200 x 200 cm
IMG_9924
Luong Luu Bien
Tribe of Loneliness
Mixed media on canvas
200 x 200 cm x 2 pieces - SOLD
Đợi Waiting 2018 Chất liệu tổng hợp trên vải Mixed media on canvas 150 x150 cm
Luong Luu Bien
Waiting
Mixed media on canvas
150 x 150 cm
Bố Cục Xanh 2 Blue Composition 2 2019 Chất liệu tổng hợp trên vải Mixed media on canvas 150 x 150 cm
Luong Luu Bien
Blue Composition 2
Mixed media on canvas
150 x 150 cm
Bố Cục Xanh 1 Blue Composition 1 2019 Chất liệu tổng hợp trên vải Mixed media on canvas 150 x 150 cm
Luong Luu Bien
Blue Composition 1
Mixed media on canvas
150 x 150 cm
Luong-Luu-Bien,-Currents,-Mixed-Media,-150-x-200cm,-2019
Luong Luu Bien
Currents
Mixed media on canvas
150 x 200 cm
Trên Những Nẻo Hành Hương
The Way of Pilgrims
2020
Chất liệu tổng hợp trên vải
Mixed media on canvas
200 x 200 cm x 2 pieces
Luong Luu Bien
The Way of Pilgrims
Mixed media on canvas
200 x 200 cm x 2 pieces - SOLD
Sự Kiêu Hãnh Pride 2019 Chất liệu tổng hợp trên vải Mixed media on canvas 200 x 150 cm
Luong Luu Bien
Pride
Mixed media on canvas
200 x 150 cm
Vũ Điệu Dance 2019 Chất liệu tổng hợp trên vải Mixed media on canvas 150 x 200 cm
Luong Luu Bien
Dance
Mixed media on canvas
150 x 200 cm
Vượt Đại Dương Crossing The Ocean 2019 Chất liệu tổng hợp trên vải Mixed media on canvas 150 x 150 cm
Luong Luu Bien
Crossing The Ocean
Mixed media on canvas
150 x 150 cm
Chào Mặt Trời Hello Sun 2020 Chất liệu tổng hợp trên vải Mixed media on canvas 200x 150 cm
Luong Luu Bien
Hello Sun
Mixed media on canvas
200 x 150 cm
61947185_686767978438815_3786787547221327872_n
Luong Luu Bien
Waiting
Mixed media on canvas
150 x 150 cm
LLB_Tran-Gian_2019_Mixed-media-on-canvas_150-x-150-cm
Luong Luu Bien
Earthlings
Mixed media on canvas
150 x 150 cm - SOLD
LLB_Che-Cho_2019_Mixed-media-on-canvas_150-x-150-cm
Luong Luu Bien
Suppression
Mixed media on canvas
150 x 150 cm
LLB_Ballerina-1_2018_Mixed-media-on-canvas_120-x-120-cm
Luong Luu Bien
Ballerina 2
Mixed media on canvas
120 x 120 cm
LLB_Judgment_2018_Mixxed-media-on-canvas_-150-x-150-cm-1-copy
Luong Luu Bien
Lonely
Mixed media on canvas
150 x 150 cm
Luong-Luu-Bien_Ballerina-2_2018_Mixed-media-on-canvas_120-x-120-cm
Luong Luu Bien
Ballerina
Mixed media on canvas
120 x 120 cm
LLB_Co-Gai-va-Thu-Cung_2018_100-x-130-cm
Luong Luu Bien
Girl and The Pet
Mixed media on canvas
100 x 130 cm
LLB_2017_120 x 120 cm
Luong Luu Bien
Dinner
Mixed media on canvas
120 x 120 cm
Luong Luu Bien_Mother and Child_2017_Mixed media on canvas_120 x 120 cm
Luong Luu Bien
Mẫu Tử
Mixed media on canvas
120 x 120 cm
Luong-Luu-Bien_Released_Son-dau-tren-vai-bo_Oil-on-canvas_150x150cm_2017
Luong Luu Bien
Released
Oil on canvas
150 x 150 cm
LLB_ A Gap_2012_Acrylic on canvas_120 x 120 cm
Luong Luu Bien
A Gap
Acrylic on canvas
120 x 120 cm
17909091_1516433008367797_1987579818_n
Luong Luu Bien
Whisper
Mixed media on canvas
100 x 140 cm
Luong Luu Bien_Cai Khung_The Frame_2017_Mixed media on canvas_120 x 120 cm
Luong Luu Bien
The Frame
Mixed media on canvas
120 x 120 cm - SOLD
Luong Luu Bien_Nude 1_2016_mixed media on canvas_45 x 50 cmf
Luong Luu Bien
Nude 1
Mixed media on canvas
45 x 50 cm
Luong Luu Bien_Nude 2_2016_mixed media on canvas_45 x 50 cmf
Luong Luu Bien
Nude 2
Mixed media on canvas
45 x 50 cm
Picture27x
Luong Luu Bien
Women
Mixed media on canvas
100 x 130 cm
Picture28x
Luong Luu Bien
Men
Mixed media on canvas
100 x 130 cm
Luong Luu Bien_Nude 3_2016_mixed media on canvas_30 x 40 cmf
Luong Luu Bien
Nude 3
Mixed media on canvas
30 x 40 cm
IMG_8838sg
Luong Luu Bien
Family
Mixed media on canvas
120 x 120 cm - SOLD
Luong Luu Bien_Me Con_Mother and Child_2016_mixed media on canvas_60 x 60 cmf
Luong Luu Bien
Mother and Child
Mixed media on canvas
60 x 60 cm
LLB - Cơn Gió Lớn - Strong Wind - 2012 - Acrylic on canvas -120 x 120 cm copy
Luong Luu Bien
Strong Wind
Acrylic and mixed media on canvas
120 x 120 cm
Luong-Luu-Bien-Tieng-Chuong-Chieu_2010-120cm-x-120cm-Mixed-media-L-
Luong Luu Bien
Vespers
Mixed media
120 x 120 cm
By The Road
Luong Luu Bien
By The Road
Mixed media
95 x 145 cm
LLB 1_Sacrifical Dream_2010_Mixed media on canvas_130 x 100 cm
Luong Luu Bien
Sacrificial Dream
Mixed media on canvas
100 x 130 cm
Red Fish_2009_Mixed media on canvas_120 x 120 cm copy
Luong Luu Bien
Red Fish
Mixed media on canvas
120 x 120 cm
LLB_Self-potrait 4- Tu Hoa 4, 2010,  Mixed media, 80cm x 80cm
Luong Luu Bien
Self Portrait 4
Mixed media
80 x 80 cm
Luong-Luu-Bien,-Cau-Chuyen-Xua,-Mixed-media,-145cm-x-175cm
Luong Luu Bien
Old Story
Mixed media
145 x 175 cm - SOLD
Ballerina 1
Luong Luu Bien
Ballerina 1
Acrylic and mixed media on canvas
100 x 130 cm
Face To Face
Luong Luu Bien
Face-to-Face
Mixed media
125 x 135 cm
LLB_Presentiment-of-a-Coming-Storm_2014_Acrylic-on-canvas_120-x-120-cm
Luong Luu Bien
Presentiment of a Coming Storm
Acrylic on canvas
120 x 120 cm
LLB-A-Child-and-a-Ball_2014_Acrylic-on-canvas_120-x-120-cm
Luong Luu Bien
A Kid and a Ball
Acrylic on canvas
120 x 120 cm
Self Portrait 3
Luong Luu Bien
Self portrait 3
Mixed media
80 x 80 cm
Differnet Roads
Luong Luu Bien
Different Roads
Mixed media
150 x 150 cm - SOLD
Shell---2011,-150-x-90,-mixed-media
Luong Luu Bien
Shell
Mixed media
115 x 90 cm
8173_superIMG_0236 m
Luong Luu Bien
Balance
Mixed media
115 x 145 cm
Ballerina 2
Luong Luu Bien
Ballerina 2
Acrylic and mixed media on canvas
100 x 130 cm
Quay Lung
Luong Luu Bien
Quay Lung
Mixed media
120 x 140cm
Self Portrait 1
Luong Luu Bien
Self Portrait 1
Mixed media
80 x 80 cm
Breaking
Luong Luu Bien
Breaking
Acrylic and mixed media on canvas
100 x 130 cm
Mua Dong
Luong Luu Bien
Winter
Acrylic and mixed media on canvas
130 x 100 cm
SPace Dust
Luong Luu Bien
Space Dust
Acrylic and mixed media on canvas
120 x 120 cm - SOLD
A Couple
Luong Luu Bien
A Couple
Acrylic on canvas
120 x 120 cm
Before-the-sea--2011,-95-x-115,-Mixed-media
Luong Luu Bien
Before The Sea
Mixed media
150 x 90 cm
Afternoon
Luong Luu Bien
Afternoon
Mixed media
100 x 120 cm - SOLD
Man-On-A-Red-Chair
Luong Luu Bien
Man on A Red Bench
Mixed media
100 x 120 cm - SOLD
Dancing
Luong Luu Bien
Dancing
Acrylic and mixed media on canvas
150 x 150 cm
Looking inside
Luong Luu Bien
Looking Inside
Acrylic on canvas
120 x 120 cm
Born from the earth
Luong Luu Bien
Born from the earth
Mixed media
100 x 100 cm - SOLD
Three People
Luong Luu Bien
Three People
Mixed media
100 x 130 cm - SOLD
Self Portrait 2
Luong Luu Bien
Self Portrait 2
Mixed media
80 x 80 cm - SOLD
Tea Session
Luong Luu Bien
Tea Session
Mixed media
120 x 120 cm - SOLD
Space For 4
Luong Luu Bien
Space for 4
Mixed media
150 x 150 cm - SOLD
Nguyen Cau
Luong Luu Bien
Nguyen Cau
Acrylic on canvas
120 x 120 cm - SOLD
Bien Ca
Luong Luu Bien
Ocean
Acrylic on canvas
120 x 120 cm - SOLD
Luong Luu Bien
Tower of Loneliness 1
Mixed media
120 x 200 cm - SOLD
Balance
Luong Luu Bien
Balance
Acrylic and mixed media on canvas
100 x 140 cm
IMG_1476 copy
Luong Luu Bien
Alone 2
Acrylic on canvas
120 x 120 cm - SOLD
Love
Luong Luu Bien
Love
Acrylic and mixed media on canvas
130 x 100 cm - SOLD
13526_superIMG_1396M
Luong Luu Bien
Red Sanctuary 2
Acrylic and mixed media on canvas
100 x 130 cm - SOLD
13346_superIMG_1474M
Luong Luu Bien
Wave
Acrylic and mixed media on canvas
120 x 120 cm - SOLD
165144_superLLB, Tu Hoa - Self-portrait, 2012, Acrylic on canvas, 120 x 120 cm
Luong Luu Bien
Self-portrait
Acrylic and mixed media on canvas
120 x 120 cm - SOLD
Portrait
Luong Luu Bien
Portrait
Acrylic on canvas
120 x 120 cm - SOLD
1357_superIMG_1463M
Luong Luu Bien
Red Sanctuary 1
Acrylic and mixed media on canvas
100 x 130 cm - SOLD
Tuong 2
Luong Luu Bien
Sculpture 2
Terracotta
28 x 25 x 20 cm
t 1
Luong Luu Bien
Sculpture 1
Terracotta
35 x 20 x 15 cm
T 5
Luong Luu Bien
Sculpture 6
Terracotta
25 x 15 x 25 cm
t 6
Luong Luu Bien
Sculpture 5
Terracotta
- SOLD
LLB---Tuong-4---Sculpture-4---2012---Dat-Nung----Terracotta
Luong Luu Bien
Sculpture 4
Terracotta
35 x 20 x 20 cm
t 3
Luong Luu Bien
Sculpture 3
Terracotta
32 x 20 x 15 cm