NTCG_-Spring-3_Mau-nuoc,-muoc-nhuom-tren-lua_Water-color-and-pigment-on-silk_80-x-60-cm-
Nguyễn Thị Châu Giang
Spring 3
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 60 cm
NTCG_-Tie-Hair-_Mau-nuoc,-muoc-nhuom-tren-lua_Water-color-and-pigment-on-silk_60-x-80-cm-
Nguyễn Thị Châu Giang
Tie Hair
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
60 x 80 cm
NTCG_-In-the-Garden-2-_Mau-nuoc,-muoc-nhuom-tren-lua_Water-color-and-pigment-on-silk_80-x-60-cm-
Nguyễn Thị Châu Giang
In the Garden 2
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 60 cm
NTCG_-In-the-Garden-1-_Mau-nuoc,-muoc-nhuom-tren-lua_Water-color-and-pigment-on-silk_80-x-60-cm-
Nguyễn Thị Châu Giang
In the Garden 1
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 60 cm
NTCG_-Red-Flowers_Mau-nuoc,-muoc-nhuom-tren-lua_Water-color-and-pigment-on-silk_50-x-70-cm-
Nguyễn Thị Châu Giang
Red Flowers
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
50 x 70 cm
NTCG_The-Gioi-Giua-Chung-Ta-2_The-World-Between-Us-2_Mau-nuoc,-muoc-nhuom-tren-lua_Water-color-and-pigment-on-silk_120-x-80-cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Thế Giới Giữa Chúng Ta 2
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
120 x 80 cm
NTCG_-Hair-Braiding_Mau-nuoc,-muoc-nhuom-tren-lua_Water-color-and-pigment-on-silk_120-x-80-cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Hair Braiding
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 120 cm
Helper_2020_ 80 x 80 cm 2
Nguyễn Thị Châu Giang
Helper
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 80 cm - SOLD
NTCG_-Spring-2_Mau-nuoc,-muoc-nhuom-tren-lua_Water-color-and-pigment-on-silk_110-x-50-cm-
Nguyễn Thị Châu Giang
Spring 2
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
110 x 50 cm - SOLD
NTCG_-Spring-1_Mau-nuoc,-muoc-nhuom-tren-lua_Water-color-and-pigment-on-silk_110-x-50-cm-
Nguyễn Thị Châu Giang
Spring 1
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
110 x 50 cm - SOLD
NTCG_-Get-Dress_Mau-nuoc,-muoc-nhuom-tren-lua_Water-color-and-pigment-on-silk_80-x-80-cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Get Dress
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 80 cm
NTCG_Nhung-Bong-Hoa-Bi-Che-Giau-3_Hidden-Flowers-3_Mau-nuoc,-muoc-nhuom-tren-lua_Water-color-and-pigment-on-silk_80-x-90-cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Hidden Flowers 3
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 90 cm - SOLD
Thế Giới Giữa Chúng Ta
The World Between Us
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
Water color and pigment on silk
80 x 120 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Thế Giới Giữa Chúng Ta
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
80 x 120 cm
NTCG_-Girls-_Mau-nuoc,-muoc-nhuom-tren-lua_Water-color-and-pigment-on-silk_120-x-80-cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Girls
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
120 x 80 cm
NTCG_Nhung-Bong-Hoa-Bi-Che-Giau_Hidden-Flowers_2020_Mau-nuoc,-muoc-nhuom-tren-lua_Water-color-and-pigment-on-silk_90-x-80-cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Những Bông Hoa Bị Che Giấu
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
90 x 80 cm
NTCG_-Sisters_Mau-nuoc,-muoc-nhuom-tren-lua_Water-color-and-pigment-on-silk_90-x-80-cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Sisters
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
90 x 80 cm - SOLD
NTCG_Nhung-Bong-Hoa-Bi-Che-Giau-2_Hidden-Flowers-2_Mau-nuoc,-muoc-nhuom-tren-lua_Water-color-and-pigment-on-silk_120-x-80-cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Những Bông Hoa Bị Che Giấu 2
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
120 x 80 cm
Girl From Flowers 	
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
Water color and pigment on silk
160 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Girl From Flowers
Màu nước và mực nhuộm trên lụa
160 x 80 cm - SOLD
NTCG_-In-The-Lotus-Pond-_Pigment-on-silk_120-x-80-cm-x-3-pieces
Nguyễn Thị Châu Giang
In The Lotus Pond
Mực nhuộm trên lụa
120 x 80 cm x 3 pieces
NTCG_-Tuoi-Thanh-Xuan_Youth-Prime_-Pigment-on-silk_120-x-80-cm-
Nguyễn Thị Châu Giang
Tuổi Thanh Xuân
Mực nhuộm trên lụa
120 x 80 cm
Shower In The Night 	
Mực nhuộm trên lụa
Pigment on silk
90 x 80 cm
Nguyễn Thị Châu Giang
Shower In The Night
Mực nhuộm trên lụa
90 x 80 cm