Yellow-River-diptych-2015-162cm-x-194cm
Nguyên Cầm
Yellow River
Sơn dầu trên canvas
162 x 194 cm
Tide--2015.-13097cm
Nguyên Cầm
Tide
Sơn dầu trên canvas
130 x 97 cm
Symphonie-in-blue-2015--120120cm
Nguyên Cầm
Symphonie In Blue
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm
Red-Horizon-2015--120120cm
Nguyên Cầm
Red Horizon
Sơn dầu trên canvas
120 x 120 cm
Misterious-night--2015.--13097cm
Nguyên Cầm
Misterious Night
Sơn dầu trên canvas
130 x 97 cm
High-Tide-2015-146x97
Nguyên Cầm
High Tide
Sơn dầu trên canvas
146 x 97 cm
Fragments-d_Automne-diptyque-81x200cm
Nguyên Cầm
(English) Fragments-d_Automne
Sơn dầu trên canvas
81 x 200 cm
Empreintes-8-,2011-,-4040cm
Nguyên Cầm
Empreintes 8
Sơn dầu trên canvas
40 x 40 cm
Empreintes-7-,2011-,-4040cm
Nguyên Cầm
Empreintes 7
Sơn dầu trên canvas
40 x 40 cm
Empreintes-6-,2011-,-4040cm
Nguyên Cầm
Empreintes 6
Sơn dầu trên canvas
40 x 40 cm
Calligraphie--2014--11681cm
Nguyên Cầm
Calligraphie
Sơn dầu trên canvas
116 x 81 cm
Arabesque-2015-146-x-89
Nguyên Cầm
Arabesque
Sơn dầu trên canvas
146 x 89 cm
Red-River-diptych-2015-146cm-x-194cm
Nguyên Cầm
Sông Hồng
Sơn dầu trên canvas
146 x 194 cm