NTM_Xin-Dung-Ban-Em_Please-Do-Not-Shoot-Me_2020_Oil,-acrylic-on-canvas_200-x-300-cm
Nguyễn Trọng Minh
Xin Đừng Bắn Em
Acrylic trên canvas, Sơn dầu
200 x 300 cm
NTM_Mua_Dancing_2016_Oil,-acrylic-on-canvas_145-x-185-cm
Nguyễn Trọng Minh
Múa
Acrylic trên canvas, Sơn dầu
145 x 185 cm
NTM_Non-La_Conical-Hat_2018_Oil,-acrylic-on-canvas_130-x-100-cm
Nguyễn Trọng Minh
Nón Lá
Acrylic trên canvas, Sơn dầu
130 x 100 cm
NTM_Dream-3_Giac-Mo-3_2019_
Nguyễn Trọng Minh
Giấc Mơ 3
Acrylic và sơn dầu trên canvas
185 x 145 cm - SOLD
m3
Nguyễn Trọng Minh
Một Ánh Nhìn
Acrylic và sơn dầu trên canvas
200 x 300 cm - SOLD
1-145x185-cm,-oil-,-acrylic-on-canvas
Nguyễn Trọng Minh
Giờ Tập Chung
Acrylic trên canvas, Sơn dầu
145 x 185 cm - SOLD
Nguyen-Trong-Minh_Kiet-Suc-3-_-Exhausted-3_2018_Oil-on-canvas_Son-dau-tren-vai-bo_200-x-100-cm
Nguyễn Trọng Minh
Kiệt Sức 2
Sơn dầu trên canvas
200 x 100 cm - SOLD
Nguyen-Trong-Minh_Kiet-Suc-2-_-Exhausted-2_2018_Oil-on-canvas_Son-dau-tren-vai-bo_200-x-100-cm
Nguyễn Trọng Minh
Kiệt Sức 2
Sơn dầu trên canvas
100 x 200 cm - SOLD
Nguyen-Trong-Minh_Mo_Dream_-2018_Oil-and-acrylic-on-canvas_185-x-145cm
Nguyễn Trọng Minh

Acrylic trên canvas, Sơn dầu
145 x 185 cm - SOLD
Nguyen-Trong-Minh_Giac-Mo-1_Dream-1_2018_Oil-acrylic-on-canvas_145-x-185-cm
Nguyễn Trọng Minh
Giấc Mơ 2
Acrylic và sơn dầu trên canvas
145 x 185 cm - SOLD
Nguyen Trong Minh_Kiet Suc_ Exhausted_2018_Oil on canvas_200 x 100 cm
Nguyễn Trọng Minh
Kiệt Sức
Sơn dầu trên canvas
200 x 100 cm - SOLD