NTB_Nguoi Mau Ngoi_Model_2019_ Oil on canvas_80 x 95 cm
Nguyễn Thanh Bình
Người Mẫu Ngồi
Sơn dầu trên canvas
80 x 95 cm
NTB_Buom Trang_ Ballerina_2019_ Oil on canvas_80 x 95 cm
Nguyễn Thanh Bình
Bướm Trắng
Sơn dầu trên canvas
80 x 95 cm
Nguyen-Thanh-Binh,-Nude-orange-drape,-Oi-on-canvas,-Son-dau-tren-vai-bo,-80-x-95-cm
Nguyễn Thanh Bình
Nude Cam
Sơn dầu trên canvas
80 x 95 cm - SOLD
Nguyen-Thanh-Binh,-Nude-dark-brown,-Oi-on-canvas,-Son-dau-tren-vai-bo,-80-x-95-cm
Nguyễn Thanh Bình
Nude
Sơn dầu trên canvas
80 x 95 cm - SOLD
Nguyen-Thanh-Binh,-Nude-brown,-Oi-on-canvas,-Son-dau-tren-vai-bo,-80-x-100-cm
Nguyễn Thanh Bình
Nude Nâu
Sơn dầu trên canvas
80 x 100 cm - SOLD
Nguyen-Thanh-Binh,-Ballerina,-Oi-on-canvas,-Son-dau-tren-vai-bo,-100-x-130-cm
Nguyễn Thanh Bình
Múa Ba Lê
Sơn dầu trên canvas
100 x 130 cm - SOLD
Nguyen-Thanh-Binh_Girls-in-Ao-Dai-1
Nguyễn Thanh Bình
Thiếu Nữ Áo Dài
Sơn dầu trên canvas
- SOLD
Girls-in-Ao-Dai-7
Nguyễn Thanh Bình
Thiếu Nữ Áo Dài 7
Sơn dầu trên canvas
- SOLD
Girls-in-Ao-Dai-6
Nguyễn Thanh Bình
Thiếu Nữ Áo Dài 6
Sơn dầu trên canvas
- SOLD
Girls-in-Ao-Dai-5
Nguyễn Thanh Bình
Thiếu Nữ Áo Dài 5
Sơn dầu trên canvas
- SOLD
Girls-in-Ao-Dai-4
Nguyễn Thanh Bình
Thiếu Nữ Áo Dài 4
Sơn dầu trên canvas
- SOLD
Girls-in-Ao-Dai-3
Nguyễn Thanh Bình
Thiếu Nữ Áo Dài 3
Sơn dầu trên canvas
- SOLD
Girls-in-Ao-Dai-2
Nguyễn Thanh Bình
Thiếu Nữ Áo Dài 2
Sơn dầu trên canvas
- SOLD
Ao Dai - Comission_Nguyen-Thanh-Binh_Ao-Dai_2018_Oil-on-canvas_95-x-80-cm-(1)
Nguyễn Thanh Bình
Áo Dài
Sơn dầu trên canvas
80 x 95 cm - SOLD
NTB_Canh-Dong-Buoi-Sang_Early-Morning-Field_2018_Oil-on-canvas_100-x-130-cm
Nguyễn Thanh Bình
Cánh Đồng Buổi Sớm
Sơn dầu trên canvas
100 x 130 cm
2018_Nguyen Thanh Binh_Ngoi Nha Nho Duoi Chan Doi_2016_ oil on canvas_100 x 130 cm
Nguyễn Thanh Bình
Ngôi Nhà Nhỏ Dưới Chân Đồi
Sơn dầu trên canvas
100 x 130 cm
Nguyen-Thanh-Binh_Hoang-Hon_Sunset_2018_Oil-on-canvas_80-x-95-cm
Nguyễn Thanh Bình
Hoàng Hôn
Sơn dầu trên canvas
80 x 95 cm - SOLD
Nguyen Thanh Binh_Thuyen 1_Boat 1_ 2016_ oil on canvas_100 x 100 cm
Nguyễn Thanh Bình
Thuyền
Sơn dầu trên canvas
100 x 100 cm
Nguyen Thanh Binh_Ngoi Nha Co_Old House 1_oil on canvas_100 x 130 cm
Nguyễn Thanh Bình
Ngôi Nhà Cổ 1
Sơn dầu trên canvas
100 x 130 cm
Nguyen Thanh Binh_Mai_Roofs_2016_ oil oncanvas_100 x 130 cm
Nguyễn Thanh Bình
Mái
Sơn dầu trên canvas
100 x 130 cm
Nguyen Thanh Binh_Martial Art_2017_80 x 80 cm
Nguyễn Thanh Bình
Martial Art
Sơn dầu trên canvas
80 x 80 cm - SOLD
Nguyen Thanh Binh_Ballerina_2017_80 x 80 cm _oil on canvas
Nguyễn Thanh Bình
Ballerina
Sơn dầu trên canvas
80 x 80 cm - SOLD
NTB_Ao-Dai_2018_Oil_95-x-80-cm
Nguyễn Thanh Bình
Áo Dài 2
Sơn dầu trên canvas
95 x 80 cm
Nguyen Thanh Binh_Thuyen 2_Boat 2_ 2016_oil on canvas_100 x 100 cm
Nguyễn Thanh Bình
Boat 2
Sơn dầu trên canvas
100 x 100 cm - SOLD
Nguyen Thanh Binh_Ngoi Nha Co_Old House_oil on canvas_100 x 130 cm
Nguyễn Thanh Bình
Thuỷ Đình
Sơn dầu trên canvas
100 x 130 cm - SOLD
Nguyen Thanh Binh_Nga Ba Song _Confluence_2016_ oil on canvas 100 x 130 cm
Nguyễn Thanh Bình
Ngã Ba Sông
Sơn dầu trên canvas
194 x 129 cm
Nguyen-Thanh-Binh_Nude_2018_Oil-on-canvas_80-x-95-cm
Nguyễn Thanh Bình
Nude
Sơn dầu trên canvas
80 x 95 cm
Nguyen Thanh Binh_Hoang Hon_Sunset_2015_oil on canvas_90 x 140 cm
Nguyễn Thanh Bình
Hoàng Hôn
Sơn dầu trên canvas
90 x 140 cm
Nguyen Thanh Binh_Hem dem_Alley in Evening_2016_oil on canvas_100 x 130 cm
Nguyễn Thanh Bình
Hẻm Đêm
Sơn dầu trên canvas
100 x 130 cm
Nguyen Thanh Binh_Gac chuong_Belfry or Steeple_ 2016_oil on canvas_100 x 100 cm
Nguyễn Thanh Bình
Gác Chuông
Sơn dầu trên canvas
100 x 100 cm
Nguyen Thanh Binh_Duong Mon va Cay Cau_Trial and bridge_2016_oil on canvas_100 x 130 cm
Nguyễn Thanh Bình
Đường Mòn và Cây Cầu
Sơn dầu trên canvas
100 x 130 cm
1-nguyen-thanh-binh_duong-lang_trial_2016_oil-on-canvas_100-x-130-cm
Nguyễn Thanh Bình
Đường Làng
Sơn dầu trên canvas
100 x 130 cm - SOLD
Nguyen Thanh Binh_Cua bien_Water Front_2016_oil on canvas_100 x 130 cm
Nguyễn Thanh Bình
Cửa Biển
Sơn dầu trên canvas
100 x 130 cm - SOLD
Nguyen Thanh Binh_Cong lang _Village Entrance_2016_oilon canvas_100 x 100 cm
Nguyễn Thanh Bình
Cổng Làng
Sơn dầu trên canvas
100 x 100 cm
Nguyen Thanh Binh_Cau Long Bien_Long Bien Bridge_2016_oil on canvas_100 x 130 cm
Nguyễn Thanh Bình
Cầu Long Biên
Sơn dầu trên canvas
100 x 130 cm - SOLD
Nguyen Thanh Binh_Koi Fish_2015_Oil on canvas_90 x 140 cm
Nguyễn Thanh Bình
Koi Fish
Sơn dầu trên canvas
90 x 140 cm - SOLD
Nguyen Thanh Binh_Ballerina_Oil on canvas_100 x 130 cmjpg
Nguyễn Thanh Bình
Ballerina
Sơn dầu trên canvas
100 x 130 cm
Nguyen Thanh Binh_Hoa Huong Duong_Sunflowers_2016_Oil on canvas_45 x 45 cm
Nguyễn Thanh Bình
Hoa Hướng Dương
Sơn dầu trên canvas
45 x 45 cm - SOLD
Nguyen Thanh Binh_Loa Ken Vang_Yellow Lily_2016_Oil on canvas_80 x 80 cm copy
Nguyễn Thanh Bình
Loa Kèn Vàng
Sơn dầu trên canvas
80 x 80 cm - SOLD