Chủ Nhật 2
Sunday 2
2019
Sơn dầu gỗ
Oil on wood
120 x 70 cm
Ngô Văn Sắc
Chủ Nhật 2
Sơn dầu trên gỗ
120 x 70 cm
NVS_Rain_Mua_2019_Oil on canvas_160 x 85 cm
Ngô Văn Sắc
Mưa
Sơn dầu trên canvas
160 x 85 cm
NVS_Chu Nhat_Sunday _2019_Oil on canvas_160 x 120 cm
Ngô Văn Sắc
Chủ Nhật
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
NVS_ Sau Gio Lam_ After Work_2019_Oil on canvas_155 x 60 cm
Ngô Văn Sắc
Sau Giờ Làm
Sơn dầu trên canvas
155 x 60 cm
Ngo-Van-Sac_Khoang-Cach-2_Distance-2_2018_Oil-on-canvas_160-x-120-cm
Ngô Văn Sắc
Khoảng Cách 2
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
NVS_ Con Gai Toi 2_ My Daughter 2_2019_Oil on canvas_160 x 95 cm
Ngô Văn Sắc
Con Gái Tôi 2
Sơn dầu trên canvas
160 x 95 cm
NVS_ Con Gai Toi_ My Daughter_2019_Oil on canvas_155 x 55 cm
Ngô Văn Sắc
Con Gái Tôi
Sơn dầu trên canvas
155 x 55 cm
NVS_ Sunday 3_ Chu Nhat 3_2019_Oil on canvas_88 x 155 cm
Ngô Văn Sắc
Chủ Nhật 3
Sơn dầu trên canvas
88 x 155 cm
Ngo-Van-Sac_Khoang-Cach_Distance_2018_Oil-on-canvas_160-x-100-cm
Ngô Văn Sắc
Khoảng Cách
Sơn dầu trên canvas
160 x 100 cm
NVS_ Sau Gio Hoc_ After School_2019_Oil on canvas_90 x 90 cm
Ngô Văn Sắc
Sau Giờ Học
Sơn dầu trên canvas
90 x 90 cm
Ngo-Van-Sac_Sunday-Morning_Sang-Chu-Nhat_2018_Oil_158-x-158-cm-2
Ngô Văn Sắc
Sáng Chủ Nhật
Sơn dầu trên canvas
158 x 158 cm - SOLD
NVS_ Sau Gio Hoc 3_ After School 3_2019_Oil on canvas_90 x 90 cm
Ngô Văn Sắc
Sau Giờ Học 3
Sơn dầu trên canvas
90 x 90 cm
NVS_ Sau Gio Hoc 2_ After School 2_2019_Oil on canvas_90 x 90 cm
Ngô Văn Sắc
Sau Giờ Học 2
Sơn dầu trên canvas
90 x 90 cm
Ngo-Van-Sac_-early-morning-oil-color-on-canvas-96x198cm-2018
Ngô Văn Sắc
Sớm Mai
Sơn dầu trên canvas
96 x 198 cm - SOLD
Fading 2
Ngô Văn Sắc
Phai Nhạt 2
Dán báo và chất liệu tổng hợp trên toan
155 x 155 cm
Ngo Van Sac_Land of Memory 4_Oil on canvas_2015_155cmx106cm
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức 4
Dán báo và chất liệu tổng hợp trên toan
120 x 175 cm
Ngo-Van-Sac,-Across,-120-x-200cm,-Collage-and-mixed-media-on-canvas,-2015
Ngô Văn Sắc
Ngang Qua
Dán báo và chất liệu tổng hợp trên toan
120 x 200 cm - SOLD
117cmx140cm
Ngô Văn Sắc
Đối Diện 4
Dán báo và chất liệu tổng hợp trên toan
140 x 117 cm
Ngo-Van-Sac,-Land-of-Memory,-120-x-200cm,-Collage-and-mixed-media-on-canvas,-2015
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức
Dán báo và chất liệu tổng hợp trên toan
120 x 200 cm
Ngo Van Sac_Dream _ Mo_Mixed media on canvas_135 x 75 cm
Ngô Văn Sắc
Giấc Mơ Trưa
Dán báo và chất liệu tổng hợp trên toan
135 x 75 cm
200cm-x-120cm
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức 3
Dán báo và chất liệu tổng hợp trên toan
120 x 200 cm
120cmx80cm-copy
Ngô Văn Sắc
Đối Diện 5
Dán báo và chất liệu tổng hợp trên toan
80 x 120 cm - SOLD
155cm-x-155cm
Ngô Văn Sắc
Phai Nhạt
Dán báo và chất liệu tổng hợp trên toan
155 x 155 cm
107cmx80cm
Ngô Văn Sắc
Đối Diện 1
Dán báo và chất liệu tổng hợp trên toan
107 x 80 cm
75cmx100cm
Ngô Văn Sắc
Đối Diện 3
Dán báo và chất liệu tổng hợp trên toan
75 x 100 cm
Cool-new-piece-from-Sac
Ngô Văn Sắc
Vùng Kí Ức
Dán báo và chất liệu tổng hợp trên toan
80 x 120 cm