Nguyen-The-Hung_Thieu-Nu-Trong-Vuon-2_-Lady-In-The-Garden-2_2018_Acrylic-on-do-paper-mounted-on-canvas_76-x-66-cm
Nguyễn Thế Hùng
Thiếu Nữ Trong Vườn 2
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
76 x 66 cm
Old Garden 4_2017_76 x 66 cm
Nguyễn Thế Hùng
Khu Vườn Cũ 4
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
76 x 66 cm
NTH_Lady-In-The-Garden-2014_Acrylic-On-Do-Paper-Mounted-Canvas_100-x-70-cm-
Nguyễn Thế Hùng
Lady in The Garden
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
100 x 70 cm
Old Garden 3_2017_76 x 66 cm
Nguyễn Thế Hùng
Khu Vườn Cũ 3
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
76 x 66 cm
Miss Charming 04-1
Nguyễn Thế Hùng
Quí Cô Duyên Dáng 4
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
100 x 100 cm
Miss Charming 13-2
Nguyễn Thế Hùng
Quí Cô Duyên Dáng 13
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
100 x 100 cm
Miss-Charming-09
Nguyễn Thế Hùng
Miss Charming 9
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
100 x 100 cm
Nguyen-The-Hung_Morning-in-The-Mountains-9_Acrylic,-gold-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_100-x-168-cm
Nguyễn Thế Hùng
Bình Minh Trên Núi 9
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
100 x 168 cm
Miss-Charming-12
Nguyễn Thế Hùng
Miss Charming 12
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
100 x 100 cm - SOLD
Nguyen-The-Hung_Morning-in-The-Mountains_03_Acrylic,-gold-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_100-x-168-cm
Nguyễn Thế Hùng
Bình Minh Trên Núi 3
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
100 x 168 cm - SOLD
Nguyen-The-Hung_Raining-Behind-The-Mountains-1_Acrylic,-gold-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_148-x-148-cm
Nguyễn Thế Hùng
Mưa Sau Núi 1
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
148 x 148 cm
Nguyen-The-Hung_Morning-in-The-Mountains_06_Acrylic,-gold-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_100-x-168-cm
Nguyễn Thế Hùng
Bình Minh Trên Núi 6
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
100 x 168 cm
Nguyen-The-Hung_Morning-in-The-Mountains-10_Acrylic,-gold-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_100-x-168-cm
Nguyễn Thế Hùng
Bình Minh Trên Núi 10
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
100 x 168 cm
Nguyen-The-Hung_Morning-in-The-Mountains-8_Acrylic,-gold-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_100-x-168-cm
Nguyễn Thế Hùng
Bình Minh Trên Núi 8
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
100 x 168 cm
Nguyen-The-Hung_Morning-in-The-Mountains_04_Acrylic,-gold-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_100-x-168-cm
Nguyễn Thế Hùng
Bình Minh Trên Núi 4
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
100 x 168 cm
Nguyen-The-Hung_Morning-in-The-Mountains-7_Acrylic,-gold-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_100-x-168-cm
Nguyễn Thế Hùng
Bình Minh Trên Núi 7
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
100 x 168 cm
Nguyen-The-Hung_Morning-in-The-Mountains_05_Acrylic,-gold-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_100-x-168-cm
Nguyễn Thế Hùng
Bình Minh Trên Núi 5
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
100 x 180 cm
New Days 2
Nguyễn Thế Hùng
Ngày Mới 2
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
50 x 50 cm
Nguyen-The-Hung_Raining-Behind-The-Mountains-2_Acrylic,-gold-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_148-x-148-cm
Nguyễn Thế Hùng
Mưa Sau Núi 2
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
148 x 148 cm
Nguyen-The-Hung_Morning-in-The-Mountains_02_Acrylic,-gold-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_100-x-168-cm
Nguyễn Thế Hùng
Bình Minh Trên Núi 2
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
100 x 168 cm
Nude again No.11
Nguyễn Thế Hùng
Tiếp Tục Nude 11
Acrylic trên canvas
40 x 40 cm
Nguyen-The-Hung_Morning-in-The-Mountains_01_Acrylic,-gold-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_100-x-168-cm
Nguyễn Thế Hùng
Bình Minh Trên Núi 1
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
100 x 168 cm
co-gai-dan-quoc
Nguyễn Thế Hùng
Cô Gái Dân Quốc
Acrylic, vàng lá trên giấy dó bồi trên vải bố
148 x 148 cm - SOLD
17-Nude-Again-9-2012-Acrylic-on-do-paper-mounted-on-canvas-80-x-50-cm-copy-copy
Nguyễn Thế Hùng
Tiếp Tục Nude 9
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
50 x 80 (cm)
New Days 1
Nguyễn Thế Hùng
Ngày Mới 1
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
50 x 50 cm
19-.NTH-New Days 5
Nguyễn Thế Hùng
Ngày Mới 5
Acrylic trên canvas
50 x 100 cm
Nude Again 10
Nguyễn Thế Hùng
Tiếp Tục Nude 10
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
50 x 80 (cm)
20-NTH-New-Days-6
Nguyễn Thế Hùng
Ngày Mới 6
Acrylic trên canvas
50 x 100 cm
TheFairLady-18(2014)100x168cmAcrylicAndGoldLeafOnDoPaperMountedCanvas
Nguyễn Thế Hùng
Quý Cô Yểu Điệu 18
Acrylic trên canvas
100 x 168 cm
NTH_The-Fair-Lady-08_2014_Acrylic-on-do-paper-mounted-on-canvas
Nguyễn Thế Hùng
Quý Cô Yểu Điệu 8
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
100 x 168 cm
NTH_The-Fair-Lady-09_2014_Acrylic-on-do-paper-mounted-on-canvas
Nguyễn Thế Hùng
Quý Cô Yểu Điệu 9
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
100 x 168 cm
Relaxing After The Rain
Nguyễn Thế Hùng
Thư Giãn Sau Cơn Mưa 1
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
194 x 128 cm
The-small-fish--2013---Acrylic-on-do-paper-on-canvas--128-x-194-cm
Nguyễn Thế Hùng
The Small Fish
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
194 x 128 cm
Relaxing in Pink
Nguyễn Thế Hùng
Thư Giãn Với Màu Hồng
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
168 x 100 cm
Nguyen-The-Hung_Qui-Co-Yeu-Dieu-16_The-Fair-Lady-16_2014_Acrylic-on-do-paper-on-canvas_120-x-226-cm
Nguyễn Thế Hùng
Quí Cô Yểu Điệu 16
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
120 x 226 cm
9-NTH-Relaxing After The Rain 4 copy
Nguyễn Thế Hùng
Thư Giãn Sau Cơn Mưa 4
Acrylic trên canvas
100 x 200 cm
Nguyen-The-Hung_Qui-Co-Bon-Chon_2013_Acrylic-on-do-paper-on-canvas_200-x-200-cm
Nguyễn Thế Hùng
Quí Cô Bồn Chồn
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
200 x 200 cm
NTH_Little-Flowers-9_Nhung-Bong-Hoa-Nho-09_2012_Gouache,-water-color-and-golden-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_55-x-120-cm
Nguyễn Thế Hùng
Những Bông Hoa Nhỏ 9
Bột màu, màu nước, vàng lá trên giấy dó bồi trên canvas
55 x 120 cm - SOLD
NTH_Little-Flowers-17_Nhung-Bong-Hoa-Nho-17_2012_Gouache,-water-color-and-golden-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_55-x-120-cm
Nguyễn Thế Hùng
Những Bông Hoa Nhỏ 17
Bột màu, màu nước, vàng lá trên giấy dó bồi trên canvas
55 x 120 cm - SOLD
NTH_Little-Flowers-16_Nhung-Bong-Hoa-Nho-16_2012_Gouache,-water-color-and-golden-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_55-x-120-cm
Nguyễn Thế Hùng
Những Bông Hoa Nhỏ 16
Bột màu, màu nước, vàng lá trên giấy dó bồi trên canvas
55 x 120 cm - SOLD
NTH_Little-Flowers-14_Nhung-Bong-Hoa-Nho-14_2012_Gouache,-water-color-and-golden-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_55-x-120-cm
Nguyễn Thế Hùng
Những Bông Hoa Nhỏ 14
Bột màu, màu nước, vàng lá trên giấy dó bồi trên canvas
55 x 120 cm - SOLD
NTH_Little-Flowers-13-_Nhung-Bong-Hoa-Nho-13_2012_Gouache,-water-color-and-golden-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_55-x-120-cm
Nguyễn Thế Hùng
Những Bông Hoa Nhỏ 13
Bột màu, màu nước, vàng lá trên giấy dó bồi trên canvas
55 x 120 cm - SOLD
NTH_Little-Flowers-10_Nhung-Bong-Hoa-Nho-10_2012_Gouache,-water-color-and-golden-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_55-x-120-cm
Nguyễn Thế Hùng
Những Bông Hoa Nhỏ 10
Bột màu, màu nước, vàng lá trên giấy dó bồi trên canvas
55 x 120 cm - SOLD
NTH_Free-Days-02_Ngay-Roi-02_2010_Water-color-on-do-paper_126-x-94-cm
Nguyễn Thế Hùng
Ngày Rỗi 02
Màu nước trên giấy dó
126 x 94 cm
NTH_Free-Days-01_Ngay Roi-01_2010_Water-color-on-do-paper_126-x-94-cm
Nguyễn Thế Hùng
Ngày Rỗi 01
Màu nước trên giấy dó
126 x 94 cm
NTH_Space-for-Showered-Flowers_Khong-Gian-cho-Mua-Hoa_2011_Gouache,-water-color-and-golden-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_90-x-120-cm
Nguyễn Thế Hùng
Không Gian Cho Mưa Hoa
Bột màu, màu nước, vàng lá trên giấy dó bồi trên canvas
90 x 120 cm
Three-Girls
Nguyễn Thế Hùng
Ba Cô Gái
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
100 x 168 cm - SOLD
NTH_Little-Flowers-15_Nhung-Bong-Hoa-Nho-15_2012_Gouache,-water-color-and-golden-leaf-on-do-paper-mounted-on-canvas_55-x-120-cm
Nguyễn Thế Hùng
Những Bông Hoa Nhỏ 15
Bột màu, màu nước, vàng lá trên giấy dó bồi trên canvas
55 x 120 cm - SOLD
Space for Showering Flowers 08
Nguyễn Thế Hùng
Khoảng Trống Cho Mưa Hoa 08
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
128 x 194 cm - SOLD
Space for Showering Flowers 07
Nguyễn Thế Hùng
Khoảng Trống Cho Mưa Hoa 07
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
128 x 194 cm - SOLD
Space for Showering Flowers 06
Nguyễn Thế Hùng
Khoảng Trống Cho Mưa Hoa 06
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
128 x 194 cm - SOLD
Space for Showering Flowers 05
Nguyễn Thế Hùng
Khoảng Trống Cho Mưa Hoa 05
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
128 x 194 cm
Space for Showering Flowers 04
Nguyễn Thế Hùng
Khoảng Trống Cho Mưa Hoa 04
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
128 x 194 cm - SOLD
Space for Showering Flowers 03
Nguyễn Thế Hùng
Khoảng Trống Cho Mưa Hoa 03
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
128 x 194 cm - SOLD
Space for Showering Flowers 02
Nguyễn Thế Hùng
Khoảng Trống Cho Mưa Hoa 02
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
128 x 194 cm - SOLD
Space for Showering Flowers 01
Nguyễn Thế Hùng
Khoảng Trống Cho Mưa Hoa 01
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
194 x 128 cm - SOLD
Flowers of the Day 06
Nguyễn Thế Hùng
Hoa Trong Ngày 06
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
128 x 194 cm - SOLD
Flowers of the Day 05
Nguyễn Thế Hùng
Hoa Trong Ngày 05
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
128 x 194 cm - SOLD
Flowers of the Day 04
Nguyễn Thế Hùng
Hoa Trong Ngày 04
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
128 x 194 cm - SOLD
Flowers of the Day 03
Nguyễn Thế Hùng
Hoa Trong Ngày 03
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
128 x 194 cm - SOLD
Flowers of the Day 01
Nguyễn Thế Hùng
Hoa Trong Ngày 01
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
128 x 194 cm - SOLD
When does it start 03
Nguyễn Thế Hùng
Khi Nào thì Bắt Đầu 03
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
100 x 168 cm - SOLD
When does it start 02
Nguyễn Thế Hùng
Khi Nào thì Bắt Đầu 02
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
100 x 168 cm - SOLD
Green Tree
Nguyễn Thế Hùng
Cây Xanh
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
128 x 194 cm - SOLD
Little Flowers 08
Nguyễn Thế Hùng
Những Bông Hoa Nhỏ 08
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
100 x 70 cm - SOLD
Little Flowers 07
Nguyễn Thế Hùng
Những Bông Hoa Nhỏ 07
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
100 x 70 cm - SOLD
Little Flowers 04
Nguyễn Thế Hùng
Những Bông Hoa Nhỏ 04
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
70 x 100 cm - SOLD
Little Flowers 03
Nguyễn Thế Hùng
Những Bông Hoa Nhỏ 03
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
70 x 100 cm - SOLD
Little Flowers 02
Nguyễn Thế Hùng
Những Bông Hoa Nhỏ 02
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
70 x 100 cm - SOLD
Little Flowers 01
Nguyễn Thế Hùng
Những Bông Hoa Nhỏ 01
Giấy dán và màu nước trên giấy dó
70 x 100 cm - SOLD
Nude again No.5
Nguyễn Thế Hùng
Tiếp Tục Nude 5
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
50 x 80 (cm)
Nude-again-No.16-
Nguyễn Thế Hùng
Tiếp Tục Nude 16
Acrylic trên canvas
50 x 70 cm
Nude again No.12
Nguyễn Thế Hùng
Tiếp Tục Nude 12
Acrylic trên canvas
100 x 100 cm
New Days 7
Nguyễn Thế Hùng
Ngày Mới 7
Acrylic, bạc lá trên canvas
50 x 100 cm
New Days 4
Nguyễn Thế Hùng
Ngày Mới 4
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
50 x 50 cm - SOLD
New Days 3
Nguyễn Thế Hùng
Ngày Mới 3
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
50 x 50 cm
The Girl In The Garden 2
Nguyễn Thế Hùng
Cô Gái Bên Trong Vườn 2
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
50 x 70 cm
The Girl In The Garden
Nguyễn Thế Hùng
Cô Gái Bên Trong Vườn 1
Acrylic trên canvas
50 x 70 cm
Dancing Spot of Color 10
Nguyễn Thế Hùng
Những Chấm Màu Nhảy Múa 10
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
50 x 70 cm
Dancing Spots of Color
Nguyễn Thế Hùng
Những Chấm Màu Nhảy Múa 9
Acrylic, bạc lá trên canvas
80 x 80 cm
Relaxed Days 3
Nguyễn Thế Hùng
Những Ngày Thư Giãn 3
Acrylic trên canvas
200 x 100 cm
We are Changing Color
Nguyễn Thế Hùng
We are Changing Color
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
100 x 168 cm - SOLD
Relaxing After The Rain 2
Nguyễn Thế Hùng
Thư Giãn Sau Cơn Mưa 2
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
128 x 194 cm
Bright New Day 2
Nguyễn Thế Hùng
Ngày Mới Tươi Sáng 2
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
194 x 128 cm
1-Nguyen-The-Hung-Chan-Dung-2-
Nguyễn Thế Hùng
Tự Hoạ 2
Acrylic trên canvas, Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
100 x 100 cm
Relaxed Days 1
Nguyễn Thế Hùng
Những Ngày Thư Giãn 1
Acrylic trên giấy dó bồi trên canvas
168 x 100 cm - SOLD
Bright Days 1
Nguyễn Thế Hùng
Ngày Mới Tươi Sáng 1
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
194 x 128 cm - SOLD