6-bau-troi-danh-tieng-1-son-dau-160x120cm-2015
Quách Bắc
Bầu Trời Danh Tiếng 1
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
5-khi-nhung-bong-hoa-tho-son-dau-120x100cm-2016
Quách Bắc
Khi Những Bông Hoa Thở
Sơn dầu trên canvas
120 x 100 cm
4-nhung-hoa-tho-khoi-ngay-son-dau-120x100cm-2016
Quách Bắc
Những Hoa Thở Khói Ngày
Sơn dầu trên canvas
120 x 100 cm
3-ngac-nhien-son-dau-120x100cm-2016
Quách Bắc
Ngạc Nhiên
Sơn dầu trên canvas
120 x 100 cm
2-chan-may-son-dau-120x100cm-2016
Quách Bắc
Chân Mây
Sơn dầu trên canvas
120 x 100 cm
1-ban-serenade-hu-cau-son-dau-160x120cm-2016
Quách Bắc
Bản Serenade Hư Cấu
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
10-ngay-thang-chua-gia-son-dau-160x120cm-2016
Quách Bắc
Ngày Tháng Chưa Già
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
0-quachbac-nhungdaiduongbuon-2016-120x100
Quách Bắc
Những Đại Dương Buồn
Sơn dầu trên canvas
120 x 100 cm
Quach Bac_Gio Tuyen Chien_2016_Oil on canvas_60 x 40 cm
Quách Bắc
Giờ Tuyên Chiến
Sơn dầu trên canvas
60 x 40 cm
Quach Bac_Dai Lo Mua Thu_2016_Oil on canvas_60 x 40 cm (L)
Quách Bắc
Đại Lộ Mùa Thu
Sơn dầu trên canvas
40 x 60 cm
7.QuachBac-suthatphanchieusonghanh-2013-60x80
Quách Bắc
Sự Thật Phản Chiếu Song Hành
Sơn dầu trên canvas
60 x 80 cm - SOLD
12.QuachBac-cosohatang-2013-120x160cm
Quách Bắc
Xe Thống Nhất
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
11,.QuachBac-thekymauxam-2012-120x160
Quách Bắc
Thế Kỷ Màu Xám
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
8.QuachBac-divang-2013-60x80cm
Quách Bắc
Dĩ Vãng
Sơn dầu trên canvas
60 x 80 cm
10..QuachBac--giacmohoangduong-2012-kt-120x160cm
Quách Bắc
Giấc Mơ Hoang Đường
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm - SOLD
6.QuachBac-nhungdanhducoban-2014-120x160
Quách Bắc
Những Danh Dự Cơ Bản
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
5.QuachBac-tramnam-2014-120x160
Quách Bắc
Trăm Năm
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
3.QuachBac-rathanhanh-2014-120160
Quách Bắc
Rất Hân Hạnh
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
1.QuachBac-bautroidanhtieng-version1-120x160cm
Quách Bắc
Bầu Trời Danh Tiếng 3
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
2.QuachBac-bautroidanhtieng-version2-120x160
Quách Bắc
Bầu Trời Danh Tiếng 2
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
4.QuachBac-nuocman-2014-120x160
Quách Bắc
Nước Mặn
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm