Sự kiện Phạm Thanh Toàn

Khai mạc: Thứ Sáu, 11 tháng 1 năm 2019, 18-21 giờ

11 - 25 tháng 1 năm 2019

Craig Thomas Gallery thân mời các bạn đến dự tiệc cocktail chúc mừng The Happening, một buổi tiệc ngẫu hứng để giới thiệu các tranh mới nhất của hoạ sĩ Sài Gòn Phạm Thanh Toàn. Buổi tiệc và việc trưng bày sẽ diễn ra tại gallery của chúng tôi ở Trần Nhật Duật vào ngày 11 tháng 1 năm 2019 từ 18-21 giờ.

Craig Thomas Gallery thân mời các bạn đến dự tiệc cocktail chúc mừng The Happening, một buổi tiệc ngẫu hứng để giới thiệu các tranh mới nhất của hoạ sĩ Sài Gòn Phạm Thanh Toàn. Buổi tiệc và việc trưng bày sẽ diễn ra tại gallery của chúng tôi ở Trần Nhật Duật vào ngày 11 tháng 1 năm 2019 từ 18-21 giờ.

Craig Thomas Gallery thân mời các bạn đến dự tiệc cocktail chúc mừng The Happening, một buổi tiệc ngẫu hứng để giới thiệu các tranh mới nhất của hoạ sĩ Sài Gòn Phạm Thanh Toàn. Buổi tiệc và việc trưng bày sẽ diễn ra tại gallery của chúng tôi ở Trần Nhật Duật vào ngày 11 tháng 1 năm 2019 từ 18-21 giờ.

Xem thêm

Rút gọn