Triển Lãm Tết

Sau một năm bận rộn với các triển lãm cá nhân cho các hoạ sĩ Hà Nội, và Sài Gòn, CTG sẽ khép lại năm Đinh Dậu, và chào đón năm Mậu Tuất với triển lãm nhóm giới thiệu các tranh mới của mười hai hoạ sĩ yêu thích của chúng tôi.

Triển lãm Tết 2018 của CTG sẽ trưng bày từ 29 tháng 1, xuyên suốt các ngày Tết cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2018.

Sau một năm bận rộn với các triển lãm cá nhân cho các hoạ sĩ Hà Nội, và Sài Gòn, CTG sẽ khép lại năm Đinh Dậu, và chào đón năm Mậu Tuất với triển lãm nhóm giới thiệu các tranh mới của mười hai hoạ sĩ yêu thích của chúng tôi.

Triển lãm Tết 2018 của CTG sẽ trưng bày từ 29 tháng 1, xuyên suốt các ngày Tết cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2018.

Sau một năm bận rộn với các triển lãm cá nhân cho các hoạ sĩ Hà Nội, và Sài Gòn, CTG sẽ khép lại năm Đinh Dậu, và chào đón năm Mậu Tuất với triển lãm nhóm giới thiệu các tranh mới của mười hai hoạ sĩ yêu thích của chúng tôi.

Triển lãm Tết 2018 của CTG sẽ trưng bày từ 29 tháng 1, xuyên suốt các ngày Tết cho đến ngày 28 tháng 2 năm 2018.

Xem thêm

Rút gọn