Phạm Thanh Toàn

Khai mạc: Thứ Sáu, 20 tháng 9 năm 2019, 18-21 giờ

20 tháng 9 - 6 tháng 10 năm 2019

Craig Thomas Gallery hân hạnh thân mời anh/chị đến dự tiệc cocktail, một buổi tiệc ngẫu hứng chúc mừng và giới thiệu bộ sưu tập mới Tôi Là Ai Và Đi Về Đâu? gồm các tranh và tượng điêu khắc mới của hoạ sĩ Sài Gòn Phạm Thanh Toàn. Buổi tiệc sẽ diễn ra tại phòng tranh Trần Nhật Duật vào ngày 20 tháng 9 năm 2019 từ 18-21 giờ.

Craig Thomas Gallery hân hạnh thân mời anh/chị đến dự tiệc cocktail, một buổi tiệc ngẫu hứng chúc mừng và giới thiệu bộ sưu tập mới Tôi Là Ai Và Đi Về Đâu? gồm các tranh và tượng điêu khắc mới của hoạ sĩ Sài Gòn Phạm Thanh Toàn. Buổi tiệc sẽ diễn ra tại phòng tranh Trần Nhật Duật vào ngày 20 tháng 9 năm 2019 từ 18-21 giờ.

Craig Thomas Gallery hân hạnh thân mời anh/chị đến dự tiệc cocktail, một buổi tiệc ngẫu hứng chúc mừng và giới thiệu bộ sưu tập mới Tôi Là Ai Và Đi Về Đâu? gồm các tranh và tượng điêu khắc mới của hoạ sĩ Sài Gòn Phạm Thanh Toàn. Buổi tiệc sẽ diễn ra tại phòng tranh Trần Nhật Duật vào ngày 20 tháng 9 năm 2019 từ 18-21 giờ.

Xem thêm

Rút gọn