Đối Diện

Khai mạc triển lãm: Thứ Sáu, 8 tháng 12 năm 2017

8 tháng 12 - 4 tháng 1 năm 2018

Craig Thomas Gallery hân hạnh mời các bạn đến tham dự tiệc cocktail khai mạc triển lãm Đối Diện, triển lãm cá nhân tranh sơn dầu của hoạ sĩ Hà Nội Nguyễn Hùng Sơn vào ngày 8 tháng 12 năm 2017 tại gallery Trần Nhật Duật.

Craig Thomas Gallery hân hạnh mời các bạn đến tham dự tiệc cocktail khai mạc triển lãm Đối Diện, triển lãm cá nhân tranh sơn dầu của hoạ sĩ Hà Nội Nguyễn Hùng Sơn vào ngày 8 tháng 12 năm 2017 tại gallery Trần Nhật Duật.

Craig Thomas Gallery hân hạnh mời các bạn đến tham dự tiệc cocktail khai mạc triển lãm Đối Diện, triển lãm cá nhân tranh sơn dầu của hoạ sĩ Hà Nội Nguyễn Hùng Sơn vào ngày 8 tháng 12 năm 2017 tại gallery Trần Nhật Duật.

Xem thêm

Rút gọn