Mèo Mơ Màu Mè

Khai mạc triển lãm: 23 tháng 1 năm 2015, 18 - 21 giờ

Chú Mèo Mơ này cũng chính là Dương, vì hoạ sỹ tuổi con mèo (1975). Dương cho biết tranh anh giống như những giấc mơ của anh được hiện thực hoá. Vẽ theo phong cách Action Painting dễ nhận biết của anh, mười sáu tranh trong bộ sưu tập mới nhất của Dương, cho thấy rõ chú mèo này thật sự là mèo mơ màu mè.

Chú Mèo Mơ này cũng chính là Dương, vì hoạ sỹ tuổi con mèo (1975). Dương cho biết tranh anh giống như những giấc mơ của anh được hiện thực hoá. Vẽ theo phong cách Action Painting dễ nhận biết của anh, mười sáu tranh trong bộ sưu tập mới nhất của Dương, cho thấy rõ chú mèo này thật sự là mèo mơ màu mè.

Chú Mèo Mơ này cũng chính là Dương, vì hoạ sỹ tuổi con mèo (1975). Dương cho biết tranh anh giống như những giấc mơ của anh được hiện thực hoá. Vẽ theo phong cách Action Painting dễ nhận biết của anh, mười sáu tranh trong bộ sưu tập mới nhất của Dương, cho thấy rõ chú mèo này thật sự là mèo mơ màu mè.

Xem thêm

Rút gọn