Kỷ Niệm 6 Năm CTG – “One Country” – Thứ Sáu, 26 tháng 6, 18 – 21 giờ

Khai mạc triển lãm: 26 tháng 6 năm 2015, 18 - 21 giờ

26 tháng 6 - 25 tháng 7 năm 2015

Craig Thomas Gallery trân trọng thông báo triển lãm nhóm chào mừng 6 năm thành lập gallery One Country, giới thiệu các tác phẩm mới của 15 hoạ sỹ Việt Nam.

Hà Nội, Huế, Hồ Chí Minh, nÆ¡i có các trường đại học mỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Nhiều hoạ sỹ cÅ©ng có xu hướng chọn trường, thường là nÆ¡i gần quê nhất, để học tập, và ở lại tiếp tục phát triển nghề sau khi tốt nghiệp.…

Craig Thomas Gallery trân trọng thông báo triển lãm nhóm chào mừng 6 năm thành lập gallery One Country, giới thiệu các tác phẩm mới của 15 hoạ sỹ Việt Nam.

Hà Nội, Huế, Hồ Chí Minh, nÆ¡i có các trường đại học mỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Nhiều hoạ sỹ cÅ©ng có xu hướng chọn trường, thường là nÆ¡i gần quê nhất, để học tập, và ở lại tiếp tục phát triển nghề sau khi tốt nghiệp.…

Craig Thomas Gallery trân trọng thông báo triển lãm nhóm chào mừng 6 năm thành lập gallery One Country, giới thiệu các tác phẩm mới của 15 hoạ sỹ Việt Nam.

Hà Nội, Huế, Hồ Chí Minh, nơi có các trường đại học mỹ thuật hàng đầu của Việt Nam. Nhiều hoạ sỹ cũng có xu hướng chọn trường, thường là nơi gần quê nhất, để học tập, và ở lại tiếp tục phát triển nghề sau khi tốt nghiệp. Kết quả tạo ra một nền mỹ thuật quốc gia bị chia rẽ theo ba thành phố, yếu hơn thay vì mạnh hơn nếu tính chung cả nước.

Từ năm 2011, CTG bắt đầu giới thiệu kết hợp các hoạ sỹ trẻ Hà Nội, đưa họ vào các chương trình triển lãm thường xuyên của phòng tranh. Với mong muốn đóng góp vì một nền mỹ thuật Việt mang tính quốc gia nhiều hơn, chúng tôi sẽ bắt đầu đưa thêm các hoạ sỹ Huế vào các chương trình của phòng tranh trong những năm, tháng tiếp theo. Bộ sưu tập One Country – giới thiệu các tác phẩm của cả 3 trung tâm mỹ thuật của cả nước – xem như sự khởi động của quá trình này.

Xem thêm

Rút gọn