Hong Kong Bound: Xem Trước Các Tác Phẩm Tham Gia AAF

Khai mạc triển lãm: 7 tháng 3 năm 2014, 18 - 20 giờ

7 - 10 tháng 3 năm 2014

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – Craig Thomas Gallery hân hạnh giới thiệu Hồng Kông Bound: Buổi xem trước tác phẩm tham gia AAF, ngày 07 tháng 3 năm 2014, từ 18 đến 20 giờ. Sá»± kiện sẽ giới thiệu các tác phẩm lá»±a chọn từ 10 hoạ sÄ© CTG sẽ trÆ°ng bày tại Affordable Art Fair (AAF) tại Hồng Kông từ ngày 21- 23 tháng 3 năm 2014.
Các tác phẩm tham gia bao gồm các tranh…

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – Craig Thomas Gallery hân hạnh giới thiệu Hồng Kông Bound: Buổi xem trước tác phẩm tham gia AAF, ngày 07 tháng 3 năm 2014, từ 18 đến 20 giờ. Sá»± kiện sẽ giới thiệu các tác phẩm lá»±a chọn từ 10 hoạ sÄ© CTG sẽ trÆ°ng bày tại Affordable Art Fair (AAF) tại Hồng Kông từ ngày 21- 23 tháng 3 năm 2014.
Các tác phẩm tham gia bao gồm các tranh…

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – Craig Thomas Gallery hân hạnh giới thiệu Hồng Kông Bound: Buổi xem trước tác phẩm tham gia AAF, ngày 07 tháng 3 năm 2014, từ 18 đến 20 giờ. Sự kiện sẽ giới thiệu các tác phẩm lựa chọn từ 10 hoạ sĩ CTG sẽ trưng bày tại Affordable Art Fair (AAF) tại Hồng Kông từ ngày 21- 23 tháng 3 năm 2014.
Các tác phẩm tham gia bao gồm các tranh hữu hình, trừu tượng, chất liệu tổng hợp, sơn dầu và acrylic, đốt gỗ, đến điêu khắc và sắp đặt. Các hoạ sỹ tham gia: Lim Khim Ka Ty, Bùi Thanh Tâm, Liêu Nguyễn Hướng Dương, Phạm Huy Thông, Trần Minh Tâm, Nguyễn Thế Hùng, Bùi Tiến Tuấn, Trần Quốc Tuấn, Lương Lưu Biên và Ngô Văn Sắc.

Xem thêm

Rút gọn