Kỷ Niệm 7 Năm Thành Lập CTG

Khai mạc: Thứ Bảy, 11 tháng 6 năm 2016, 13 -17 giờ

11 tháng 6 - 3 tháng 7 năm 2016

The Itch là triển lãm nhóm top hoạ sỹ Việt Nam đương đại nổi bật.
Khai mạc triển lãm The Itch sẽ diễn ra từ 1 – 5 giờ chiều, Thứ Bảy, ngày 11 tháng 6, tại phòng tranh đầu tiên của CTG số 27i Trần Nhật Duật, Quận 1.

The Itch là triển lãm nhóm top hoạ sỹ Việt Nam đương đại nổi bật.
Khai mạc triển lãm The Itch sẽ diễn ra từ 1 – 5 giờ chiều, Thứ Bảy, ngày 11 tháng 6, tại phòng tranh đầu tiên của CTG số 27i Trần Nhật Duật, Quận 1.

The Itch là triển lãm nhóm top hoạ sỹ Việt Nam đương đại nổi bật.
Khai mạc triển lãm The Itch sẽ diễn ra từ 1 – 5 giờ chiều, Thứ Bảy, ngày 11 tháng 6, tại phòng tranh đầu tiên của CTG số 27i Trần Nhật Duật, Quận 1.

Xem thêm

Rút gọn