Nguyen-Trong-Minh_Mo_Dream_-2018_Oil-and-acrylic-on-canvas_185-x-145cm
Nguyễn Trọng Minh

Acrylic trên canvas, Oil
145 x 185 cm
Nguyen-Trong-Minh_Giac-Mo-1_Dream-1_2018_Oil-acrylic-on-canvas_145-x-185-cm
Nguyễn Trọng Minh
Giấc Mơ 2
Acrylic và sơn dầu trên canvas
145 x 185 cm
Nguyen Trong Minh_Kiet Suc_ Exhausted_2018_Oil on canvas_200 x 100 cm
Nguyễn Trọng Minh
Kiệt Sức
Sơn dầu trên canvas
200 x 100 cm