Different roads
Fossils by Luong Luu Bien
Những Con Đường
Chất liệu tổng hợp
150 x 150 cm - SOLD
Space For 4
Fossils by Luong Luu Bien
Không Gian 4 Người
Chất liệu tổng hợp
150 x 150 cm - SOLD
Man on A Red Chair
Fossils by Luong Luu Bien
Man on A Red Chair
Chất liệu tổng hợp
100 x 120 cm - SOLD
Chan Dung 8
Fossils by Luong Luu Bien
Chan Dung 8
Chất liệu tổng hợp
80 x 80 cm
Chan Dung 7
Fossils by Luong Luu Bien
Chan Dung 7
Chất liệu tổng hợp
80 x 80 cm
Chan Dung 6
Fossils by Luong Luu Bien
Chan Dung 6
Chất liệu tổng hợp
80 x 80 cm
Suy Tu
Fossils by Luong Luu Bien
Suy Tu
Chất liệu tổng hợp
100 x 100 cm
Thieu Nu Khoc
Fossils by Luong Luu Bien
Thieu Nu Khoc
Chất liệu tổng hợp
100 x 100 cm
To Am
Fossils by Luong Luu Bien
To Am
Chất liệu tổng hợp
100 x 120 cm
Truoc Bua An
Fossils by Luong Luu Bien
Truoc Bua An
Chất liệu tổng hợp
100 x 100 cm
Vu Dieu Co
Fossils by Luong Luu Bien
Vu Dieu Co
Chất liệu tổng hợp
100 x 120 cm
Nguoi Dan Ong Trong Khong Gian Cua Ong Ta
Fossils by Luong Luu Bien
Nguoi Dan Ong Trong Khong Gian Cua Ong Ta
Chất liệu tổng hợp
140 x 140 cm
Thap Co Don 2
Fossils by Luong Luu Bien
Thap Co Don 2
Chất liệu tổng hợp
100 x 120 cm
Thap Co Don
Fossils by Luong Luu Bien
Thap Co Don 1
Chất liệu tổng hợp
100 x 120 cm - SOLD
Con Me
Fossils by Luong Luu Bien
Con Me
Chất liệu tổng hợp
60 x 80 cm
Bo Cuc 2
Fossils by Luong Luu Bien
Bo Cuc 2
Chất liệu tổng hợp
80 x 80 cm
Bo Cuc 1
Fossils by Luong Luu Bien
Bo Cuc 1
Chất liệu tổng hợp
80 x 80 cm
Nhung Cai Toi Gao Thet
Fossils by Luong Luu Bien
Nhung Cai Toi Gao Thet
Chất liệu tổng hợp
50 x 120 (cm)
By The Window
Fossils by Luong Luu Bien
By The Window
Chất liệu tổng hợp
100 x 120 cm
2--Fossils--Mixed-media
Fossils by Luong Luu Bien
Fossils
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải, Chất liệu tổng hợp
120 x 140cm
Original Form
Fossils by Luong Luu Bien
Original Form
Chất liệu tổng hợp
100 x 120 cm