Nguyen-Minh-Nam__Ngay-Cuoi_Wedding-Day_2018_Oil-on-flower-canvas_160-x-120-cm-1
Nguyễn Minh Nam
Ngày Cưới
Oil on flower canvas
160 x 120 cm
Nguyen Minh Nam_Truoc Bua Tiec_Before Party Time_Oil on flower canvas_160 x 120 cm
Nguyễn Minh Nam
Trước Bữa Tiệc
Oil on flower canvas
120 x 160 cm
Nguyen Minh Nam_Before The Wedding_2018_Oil on canvas_160 x 120 cm
Nguyễn Minh Nam
Trước Giờ Vu Qui
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
MNN_ Sad Day_ 2017_Oil on canvas_100 x 80 cm
Nguyễn Minh Nam
Ngày Buồn
Sơn dầu trên canvas
80 x 100 cm
Nguyen Minh Nam_Talking_2017_Oil on canvas_100 x 80 cm
Nguyễn Minh Nam
Tâm Tình
Sơn dầu trên canvas
100 x 80 (cm)
Nguyen Minh Nam_Talking_2018_Oil on canvas_160 x 120 cm
Nguyễn Minh Nam
Tâm Tình
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
22
Nguyễn Minh Nam
Cachet
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Nguyen Minh Nam, Mot Minh, 2014, Oil on canvas, Son dau, 160 x 120 cm
Nguyễn Minh Nam
Một Mình
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
MNN_ In The Room _2017_Oil on canvas_100 x 80 cm
Nguyễn Minh Nam
In The Room
Sơn dầu trên canvas
100 x 80 (cm)
MNN_ Buc Thu_Letter_2017_Oil on canvas_100 x 80 cm
Nguyễn Minh Nam
Bức Thư
Sơn dầu trên canvas
100 x 80 (cm)
At Home _2017_Oil on canvas_100 x 80 cm
Nguyễn Minh Nam
At Home
Sơn dầu trên canvas
100 x 80 (cm)
img_4972-160cm-x-120cm-oil-on-canvas-2016-copy
Nguyễn Minh Nam
Hạnh Phúc Nơi Đâu
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
img_3030-160cm-x-120cm-oil-on-canvas-2016-copy
Nguyễn Minh Nam
Hạnh Phúc Nơi Nào
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
img_4977-160cm-x-120cm-oil-on-canvas-2016-copy
Nguyễn Minh Nam
Trước Giờ Vu Quy
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm - SOLD
img_4976-160cm-x-120cm-oil-on-canvas-2016-copy
Nguyễn Minh Nam
Rượu Hồng
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm - SOLD
img_4845-160cm-x-120cm-oil-on-canvas-2016-copy
Nguyễn Minh Nam
Ngày Lại Ngày
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
img_4975-160cm-x-120cm-oil-on-canvas-2016-copy
Nguyễn Minh Nam
Luôn Bên Nhau
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm
img_4973-160cm-x-120cm-oil-on-canvas-2016-copy
Nguyễn Minh Nam
Hai Chị Em
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm - SOLD
img_4848-160cm-x-120cm-oil-on-canvas-2016-copy
Nguyễn Minh Nam
Mùa Thu Trên Tay
Sơn dầu trên canvas
160 x 120 cm - SOLD
img_6009-90cm-x-70cm-oil-on-canvas-2016-copy
Nguyễn Minh Nam
Mưa Bên Kia Sông
Sơn dầu trên canvas
90 x 70 cm - SOLD
img_4684-200cm-x-150cm-oil-on-canvas-2016-copy
Nguyễn Minh Nam
Kí Ức Nhạt Nhòa
Sơn dầu trên canvas
200 x 150 cm
img_6004-90cm-x-70cm-oil-on-canvas-2016-copy
Nguyễn Minh Nam
Ngóng – Trông
Sơn dầu trên canvas
90 x 70 cm
img_6010-90cm-x-70cm-oil-on-canvas-2016
Nguyễn Minh Nam
Đợi Người Về
Sơn dầu trên canvas
90 x 70 cm - SOLD
NMN - 120 x 160cm, oil on canvas, 2017
Nguyễn Minh Nam
Người Thừa Kế
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
img_5405-200cm-x-150cm-oil-on-canvas-2016-copy
Nguyễn Minh Nam
Ngày Dài
Sơn dầu trên canvas
200 x 150 cm
img_4971-200cm-x-150cm-oil-on-canvas-2016-copy
Nguyễn Minh Nam
Sảnh Thiên Đàng
Sơn dầu trên canvas
200 x 150 cm - SOLD
img_4849-200cm-x-150cm-oil-on-canvas-2016-copy
Nguyễn Minh Nam
Vườn Tiệc
Sơn dầu trên canvas
200 x 150 cm
Nguyen Minh Nam_Memory 1_Ki Uc 1_2016_ 50 x 70 cmf
Nguyễn Minh Nam
Kí Ức 1
Sơn dầu trên canvas
50 x 70 cm - SOLD
Nguyen Minh Nam_Memory 2_Ki Uc 2_2016_ 50 x 70 cm copyj
Nguyễn Minh Nam
Kí Ức 2
Sơn dầu trên canvas
50 x 70 cm - SOLD
Nguyen Minh Nam_Khong Gian 2_Space 2_Acrylic on canvas_2015_120 x 160 cm copy
Nguyễn Minh Nam
Không Gian 2
Acrylic trên canvas
120 x 160 cm
Nguyen Minh Nam_Khong Gian 1_Acrylic on canvas_160 x 120 cm
Nguyễn Minh Nam
Không Gian 1
Acrylic trên canvas
160 x 120 cm
Nguyen-Minh-Nam_Hop-Tan
Nguyễn Minh Nam
Hợp Tan
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Dong-Thoi-Gian
Nguyễn Minh Nam
Dòng Thời Gian
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Bringing-Home-The-Bride
Nguyễn Minh Nam
Rước Dâu
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
12
Nguyễn Minh Nam
A Golden Age
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
3 - Ke Thua
Nguyễn Minh Nam
Kế Thừa
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm - SOLD
Last-Days-in-Autumn
Nguyễn Minh Nam
Những Ngày Cuối Thu
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
Nguyen-Minh-Nam,-Hoa-Hop,-Harmony,-2015,-Oil-on-canvas,-Son-dau,-160-x-120-cm
Nguyễn Minh Nam
Hoà Hợp
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm
4
Nguyễn Minh Nam
Tôi Vẫn Đợi
Sơn dầu trên canvas
120 x 160 cm