Mac-Hoang-Thuong_Abstract-12_2019_Mixed-media-on-canvas_70-x-70-cm
Mạc Hoàng Thượng
Trừu Tượng 12
Chất liệu tổng hợp trên vải bố
70 x 70 cm
Mac-Hoang-Thuong_Abstract-11_2019_Mixed-media-on-canvas_70-x-70-cm
Mạc Hoàng Thượng
Trừu Tượng 11
Chất liệu tổng hợp trên vải bố
70 x 70 cm
Mac-Hoang-Thuong_Abstract-10_2019_Mixed-media-on-canvas_cm
Mạc Hoàng Thượng
Trừu Tượng 10
Chất liệu tổng hợp trên vải bố

Mac-Hoang-Thuong_Abstract-9_2019_Mixed-media-on-canvas_70-x-70-cm
Mạc Hoàng Thượng
Trừu Tượng 9
Chất liệu tổng hợp trên vải bố
70 x 70 cm
Mac-Hoang-Thuong_Abstract-8_2019_Mixed-media-on-canvas_70-x-70-cm
Mạc Hoàng Thượng
Trừu Tượng 8
Chất liệu tổng hợp trên vải bố
70 x 70 cm
Mac-Hoang-Thuong_Abstract-7_2019_Mixed-media-on-canvas_70-x-70-cm
Mạc Hoàng Thượng
Trừu Tượng 7
Chất liệu tổng hợp trên vải bố
70 x 70 cm
Mac-Hoang-Thuong_Abstract-6_2019_Mixed-media-on-canvas_70-x-70-cm
Mạc Hoàng Thượng
Trừu Tượng 6
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải

Mac-Hoang-Thuong_Abstract-5_2019_Mixed-media-on-canvas_70-x-70-cm
Mạc Hoàng Thượng
Trừu Tượng 5
Chất liệu tổng hợp trên vải bố
70 x 70 cm
Mac-Hoang-Thuong_Abstract-4_2019_Mixed-media-on-canvas_70-x-70-cm
Mạc Hoàng Thượng
Trừu Tượng 4
Acrylic trên giấy dó bồi trên vải
70 x 70 cm
Mac-Hoang-Thuong_Abstract-2_2019_Mixed-media-on-canvas_70-x-70-cm
Mạc Hoàng Thượng
Trừu Tượng 2
Chất liệu tổng hợp trên vải bố
70 x 70 cm
Mac-Hoang-Thuong_Abstract-1_2019_Mixed-media-on-canvas_70-x-70-cm
Mạc Hoàng Thượng
Trừu Tượng 1
Chất liệu tổng hợp trên vải bố
70 x 70 cm
Mac Hoang Thuong, 120 x 120cm, (2015-2) copy
Mạc Hoàng Thượng
Tâm Sự 2
Chất liệu tổng hợp trên vải bố
120 x 120 cm
Mac Hoang Thuong_After The Harvest_Mixed media on canvas_120 x 120 cm
Mạc Hoàng Thượng
Sau Mùa Gặt
Chất liệu tổng hợp trên vải bố
120 x 120 cm
4- MHT - Heart to Heart 1
Mạc Hoàng Thượng
Tâm Sự 1
Chất liệu tổng hợp trên vải bố
120 x 120 cm
3-MHT - Untitled
Mạc Hoàng Thượng
Không Đề 1
Acrylic trên canvas
80 x 120 cm
Untitled 2
Mạc Hoàng Thượng
Không Đề 2
Acrylic trên canvas
80 x 120 cm
Hoa Giay
Mạc Hoàng Thượng
Hoa Giấy
Chất liệu tổng hợp
150 x 150 cm
Nha Tho
Mạc Hoàng Thượng
Nhà Thờ
Chất liệu tổng hợp
150 x 150 cm
132826_super4, 150x150 C_N L_I (2)
Mạc Hoàng Thượng
Còn Lại
Chất liệu tổng hợp
150 x 150 cm
Hoai Niem
Mạc Hoàng Thượng
Nostalgia
Chất liệu tổng hợp
150 x 150 cm
Ban Mai
Mạc Hoàng Thượng
Sunrise
Acrylic trên canvas
150 x 150 cm
Self Portrait
Mạc Hoàng Thượng
Tự Hoạ
Chì trên giấy
120 x 150 cm - SOLD
Vuon Den Mat Troi
Mạc Hoàng Thượng
Vươn Đến Mặt Trời
Chất liệu tổng hợp
185 x 185 cm
Chuyen DOng cua Ring
Mạc Hoàng Thượng
Chuyển Động Của Rừng
Chất liệu tổng hợp
120 x 120 cm
Hang Cay
Mạc Hoàng Thượng
Hàng Cây
Chất liệu tổng hợp trên vải bố
120 x 80 cm