Ông Vua Và Con Khỉ Monkey King 2018 Sơn dầu trên vải bố Oil on canvas 120 x 200 cm
Pham Thanh Toan
Monkey King
Oil on canvas
120 x 200 cm
IMG-9598
Pham Thanh Toan
Inner Pressure
Oil on canvas
120 x 80 cm
IMG-9591
Pham Thanh Toan
My Son
Oil on canvas
220 x 390 cm (3 panels)
IMG-9590
Pham Thanh Toan
Happy Day for All Species
Oil on canvas
240 x 750 cm (5 panels)
IMG-6001
Pham Thanh Toan
King
Oil on canvas
120 x 200 cm
IMG-5313
Pham Thanh Toan
Scream
Oil on canvas
200 x 240 cm (2 panels)
Người Đẹp và Hoàng Tử The Beauty and The Prince 2018 Sơn dầu trên vải bố Oil on canvas 200 x 480 cm (4 panels)
Pham Thanh Toan
The Beauty and The Prince
Oil on canvas
200 x 480 cm (4 panels)
Đức Vua Và Ả Hồ Ly The King and A Fox Sơn dầu trên vải bố Oil on canvas 240 x 300 cm
Pham Thanh Toan
The King and A Fox
Oil on canvas
240 x 300 cm
Pham Thanh Toan
Pham Thanh Toan
The Day I Was Born
Oil on canvas
220 x 600 cm (4 panels)